Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
zmena nájomcu HM
Dodatok č.D002/2023-289/L k L/
12,00 € Zeleneč Domanická Gabriela
10. Január 2024
Zmluva o dielo č. 1/2023 uzatvorená v rozsahu podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v zn.n.p.
1/2023
2 000,00 € Bánovecká regionálna rozvojová agentúra Obec Zeleneč
10. Január 2024
prenájom KD
2/2024/KD
16,50 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč
20. December 2023
Prenájom KD-Katarínska zábava
30/KD
64,20 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 28.11.2023
1/2023/MŠ/1
28 788,00 € BEVVA s.r.o. Obec Zeleneč
20. December 2023
Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia - Rozšírenie MŠ Zeleneč
1/2023/MŠ
28 788,00 € BEVVA s.r.o. Obec Zeleneč
11. December 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 016/O
Dodatok č.1 k NZ č.016/O
657,51 € Obec Zeleneč Poľnohospodárske družstvo Zeleneč
11. December 2023
prenájom KD
29/KD
161,40 € Obec Zeleneč G. Domanická
21. November 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D001/2023/56P
37,27 € Obec Zeleneč Emília Sámelová
20. November 2023
menšie obecné služby (§ 10 zákona o hmotnej núdzi)
Dohoda č. 23/08/010/33
0,00 € ÚPSVaR Trnava Obec Zeleneč
20. November 2023
prenájom KD na Oldies ples
27/KD
63,60 € Obec Zeleneč OZ ZRPŠ Zeleneč
20. November 2023
prenájom KD
28/KD
150,20 € Obec Zeleneč K. Gašparovičová
8. November 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok D1/2023/8L
12,00 € Obec Zeleneč Antónia Kollárová
7. November 2023
zmena nájomcu HM
Dodatok č.D002/2023/87/P k P/8
24,00 € Obec Zeleneč Hrebíčková Rozália
3. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
3221/2023
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Zeleneč
3. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4887610
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
25. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
25.10.2023
0,06 € Slovenský plynárenský priemysel, a. Obec Zeleneč
25. Október 2023
Kúpna zmluva
25.10.2023-Maronoví
5 000,00 € Obec Zeleneč Eugen Maron a Mária Maronová
23. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ 23.10.2023
10 156,25 € Obec Zeleneč Mário Kintler, rod. Kintler
23. Október 2023
Zmluva o budúcej darovacej zmluve
Zmluva o budúcej DZ-23.10.2023
0,00 € Monika Valentovičová, rod. Takáčová Obec Zeleneč