Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
7/KD
14,90 € Obec Zeleneč SZ Záhradkárov, Zeleneč
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
10/KD
263,19 € Obec Zeleneč Anton Šmidovič
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
8/KD
25,55 € Obec Zeleneč DV Jednota
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
13/KD
397,40 € Obec Zeleneč Spolok vinárov Zeleneč
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
5/KD
262,13 € Obec Zeleneč Júlia Lukačovičová
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
11/KD
218,15 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
4/KD
225,00 € Obec Zeleneč DHZ Zeleneč
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
1/KD
5,10 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
12/KD
101,33 € Obec Zeleneč Spolok vinárov Zeleneč
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
6/KD
163,20 € Obec Zeleneč Naďa Čavojská
27. Apríl 2023
prenájom kultúrneho domu
3/KD
21,70 € Obec Zeleneč Patrik Chynoranský
18. Apríl 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D001/2023-309L k L/3
24,00 € Zeleneč Horváth Mário
13. Apríl 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002/2022-258/P k P/
24,00 € Zeleneč Dohnáliková Erna Ing.
13. Apríl 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002/2023 k L/216
24,00 € Zeleneč Sekera Milan
13. Apríl 2023
nájom za hrobové miesto-urna
Zml.2023/1009/P
12,00 € Zeleneč Kustra Zdenko
31. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002/2023-304/P k P/
24,00 € Zeleneč Petzová Zlatica
3. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
01.03.2023/1
0,00 € Obec Zeleneč Vajo Juraj, Nezábudková 782/10, Zeleneč
3. Marec 2023
Dohoda o prevode práv a povinností zo zmlúv
01.03.2023/3
0,00 € Obec Zeleneč Vajo Juraj, Nezábudková 782/10, Zeleneč
3. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku
01.03.2023/2
0,00 € Obec Zeleneč Vajo Juraj, Nezábudková 782/10, Zeleneč
3. Marec 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu
01.03.2023
0,00 € Obec Zeleneč Vajo Juraj