Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888300
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888330
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888280
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888080
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888190
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888320
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888170
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888250
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888120
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
30. December 2022
Zmluva o dielo
3/2022
68 826,50 € Cesty, s.r.o. Obec Zeleneč
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 374/2022
12/2022
49 900,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Zeleneč
12. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/ 398/Ľ
12,00 € Zeleneč Ješko Boris
29. November 2022
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D002/2022-396/Ľ k ZM
12,00 € Zeleneč Slobodová Dáša
28. November 2022
Zmluva o dielo č. 2220904 - Dodatok č.1
Dodatok č.1 k ZoD č.2220904
0,00 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
24. November 2022
nájom za hrobové miesto č.2/P-A
ZML2022/2/P-A
12,00 € Zeleneč Demovič Jozef
24. November 2022
Dodatok k Zmluve č. S17T600286 na poskytovanie služieb odpadového hospodárstva
Dodatok k Zmluve č.S17T600286
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
24. November 2022
Nájomná zmluva č. NZ/424/2022
Nájomná zmluva 10/2022
140,00 € Obec Zeleneč Podielnicke družstvo v Hrnčiarovciach
16. November 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
09/2022
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Zeleneč
10. November 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu - Mizera Peter
Dodatok č.2 k ZoNB-Mizera Pete
20,00 € Obec Zeleneč Mizera Peter
10. November 2022
Zámenná zmluva - Šarmír Lukáš a Boledovičová Zuzana
Zámenná zmluva-Šarmír, Boledov
1 590,00 € Obec Zeleneč Lukáš Šarmír a Zuzana Boledovičová