Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
08042024
11 880,00 € MARDA, s.r.o. Obec Raková
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní auditorských služieb
11042024
2 000,00 € Ing. Mária Kasmanová Obec Raková
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
10042024
6,20 € Milan Kajánek Obec Raková
8. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. NZ 54/2012/001
NZ 54/2012/001
4 308,66 € Obec Raková OSIF s.r.o.
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3240497
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Raková
15. Marec 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
29122023
0,00 € Obec Raková OSIF s.r.o.
7. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
21022024
1 320,00 € Obec Raková Jozef Dráb a Anna Drábová
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
03/2024
40,00 € Obec Raková Lagusto, s.r.o.
23. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o odpadovom hospodárstve
S17040005315.02.2024
0,00 € Obec Raková Obec Raková
23. Február 2024
Rámcová zmluva
FT/1156/24/8656/646662
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Obec Raková
16. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
02/2024
200,00 € Obec Raková Lagusto, s.r.o.
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S: 314 R:299/2024
1 000,00 € Obec Raková Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková
8. Február 2024
Zmluva o dodávke elektriny
4073/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
8. Február 2024
Zmluva o dodávke elektriny
4076/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S: 314 R: 171/2024
800,00 € Obec Raková Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Raková
8. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
9100904330
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Raková
8. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb
24012024
0,00 € MIM, s.r.o. Obec Raková
8. Február 2024
Licenčná zmluva
30012024
300,00 € eSYST s.r.o. Obec Raková
8. Február 2024
Licenčná zmluva
30012024
5,00 € eSYST s.r.o. Obec Raková
8. Február 2024
Nájomná zmluva 02/2024
022024
200,00 € Obec Raková Lagusto, s.r.o.