Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
1052023
50 590,04 € EMMEL SK s.r.o. Obec Raková
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
02052023
52 476,46 € EMMEL SK s.r.o. Obec Raková
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
3052023
49 539,58 € EMMEL SK s.r.o. Obec Raková
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
323 0491
1 699,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Raková
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:165/2023
1 000,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
20. Marec 2023
Zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
16032023
0,00 € Obec Raková Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor
23. Marec 2023
Nájomná zmluva 03/2023 o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD J. Palárika v Obci Raková
200,00 € Obec Raková Ján Špaldoň
23. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o skládkovaní odpadov
Dodatok č. 4 k Zmluve o skládkovaní odpadov zo dňa 22.01.2013
0,00 € WOOD ENERGY, s.r.o. Obec Raková
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S: 223 R: 48/2023
1 000,00 € Obec Raková Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Raková
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dodácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
500,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
23. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
23022023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Raková
15. Marec 2023
Nájomná zmluva 01/2023
13012023
230,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
15. Marec 2023
Nájomná zmluva 02/2023
08022023
200,00 € Obec Raková Ján Špaldoň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:54/2023
800,00 € Obec Raková Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Raková
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby ,,Externé riadenie projektu"
01032023
8 360,00 € Enviroprojekt, s.r.o. Obec Raková
16. Február 2023
Dodatok č. 3 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU TRIEDENÉHO ZBERU
23012023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Raková
9. Február 2023
Dodatok č. 1 so zriadením vecného bremena o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
02032023
0,00 € Obec Raková Obec Raková
9. Február 2023
Dodatok č. 1 so zriadením vecného bremena o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
02032023
0,00 € Obec Raková Anton Polička
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:262/2023
0,00 € Obec Raková Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková