Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Nájomná zmluva 06/2022
06/2022
430,00 € Obec Raková Silvia Capeková
9. November 2022
Nájomná zmluva 07/2022
Nájomná zmluva 07/2022
430,00 € Obec Raková Jarmila Porvazníková
9. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
148,87 € Obec Raková Janka Valašíková
9. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
148,87 € Obec Raková Jana Lahnerová a Jozef Lahner
9. November 2022
Nájomná zmluva
1588005-4
148,87 € Obec Raková Peter Nekoranec a Miroslava Nekorancová
2. November 2022
Nájomná zmluva
158602-4
125,97 € Obec Raková Alojzia Birtusová
2. November 2022
Nájomná zmluva
158606-4
148,87 € Obec Raková Milan Krištofík
2. November 2022
Nájomná zmluva
158702-4
125,97 € Obec Raková Ján Kotuľa
26. Október 2022
Zmluva o výpožičke
ZoV 1/2022
0,00 € Obec Raková Jozef Turiak
20. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
12092022
2 760,00 € Helena Heglasová Obec Raková
20. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
31082022
675,00 € Milan Srníček a spol. Obec Raková
18. Október 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600066049-ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Raková
18. Október 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600066066-ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Raková
18. Október 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600066067-ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Raková
17. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
č. VP/22/16731/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský prepráva k hudobným dielam Obec Raková
10. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
04/2022
230,00 € Obec Raková Michaela Gulčíková
10. Október 2022
Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie
14072022
0,00 € BONTONFILM a.s. Obec Raková
3. Október 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest (DEUS)
26092022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Raková
3. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
06072022
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Raková
28. September 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
08/2022
0,00 € Obec Raková Jana Mariaková