Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S: 314 R: 299/2024
500,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
7. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o skládkovaní odpadov zo dňa 22.01.2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o skládkovaní odpadov zo dňa 22.01.2013
0,00 € WOOD ENERGY, s.r.o. Obec Raková
7. Február 2024
Zmluva o dielo
07022024
37 440,06 € GreMi KLIMA, s.r.o. Obec Raková
6. Február 2024
Nájomná zmluva 01/2024 o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
012024
230,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S: 314 R: 298/2024
1 000,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
2. Február 2024
Nájomná zmluva
158708-02
0,00 € Obec Raková Zuzana Gulčíková a Dominik Gulčik
2. Február 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
620,19 € Obec Milíkov Obec Raková
2. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
4619027347
1 105,70 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Raková
2. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 09.10.2023
11122023
177 118,94 € FEROSTA spol. s.r.o. Obec Raková
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
14082023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Raková
31. Január 2024
Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve NZ 200-0100 o prenájme nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve Obce Raková
Dodatok č. 9
3 500,00 € Cirkevná základná škola Jána Palárika Obec Raková
31. Január 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
NZ 30 2006-0100
0,00 € Obec Raková TeraMedic, s.r.o.
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S. 223 R:4671/2023
3 000,00 € Obec Raková Futbalový klub Polom Raková
31. Január 2024
Dodatok č. 6 k zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
0823/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
31. Január 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
Dodatok č. 7 k zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
31. Január 2024
Dodatok č. 8 k zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
Dodatok č. 8 k zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
31. Január 2024
Zmluva o spolupráci
21112023
10 125,00 € Obec Raková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S: 314 R: 169/2024
9 000,00 € Obec Raková Futbalový klub Polom Raková
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S : 314 R : 170/2024
1 000,00 € Obec Raková Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Raková
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
21122023
240,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Raková