Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Dodatok č. 1 so zriadením vecného bremena o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
02032023
0,00 € Obec Raková Anton Polička
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:262/2023
0,00 € Obec Raková Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
S327/R479/2022/2
28 629,48 € Obec Raková Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza
9. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
14122022
144,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Raková
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:55/2023
9 000,00 € Obec Raková Futbalový klub Polom Raková
6. Február 2023
Zmluva o zabezpečení služieb a činností pri separovanom zbere triedených zložiek komunálneho odpadu
1/2023
0,00 € Združenie TKO Semeteš n.o. Obec Raková
6. Február 2023
Zmluva o dielo
01/01/2023
930 723,83 € EKOMOS s.r.o. Obec Raková
23. December 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
260,00 € PaedDr. Erik Petrák Obec Raková
8. December 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
20102022
40,00 € Stanislav Kovalíček Obec Raková
7. December 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
05122022
2 542,14 € Maslíková Štefánia a spol. Obec Raková
7. December 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
17102022
2 760,00 € Dominika Hanuláková Obec Raková
5. December 2022
Nájomná zmluva
158707-4
148,87 € Obec Raková Juraj Šuška
5. December 2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančnývh prostriedkov na mzdy a prevádzku
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
27 742,11 € Obec Raková Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza
9. November 2022
Nájomná zmluva
158704-4
148,87 € Obec Raková Peter Michalina a Božena Michalinová
9. November 2022
Nájomná zmluva
158604-4
0,00 € Obec Raková Jozef Olešnanik
9. November 2022
Nájomná zmluva
158608-4
148,87 € Obec Raková Ján Špaldoň
9. November 2022
Nájomná zmluva
158705-4
148,87 € Obec Raková Jaroslav Kotuľa a Zuzana Kotuľová
9. November 2022
Nájomná zmluva
158707-4
148,87 € Obec Raková Miroslav Krkoška a Janka Krkošková
9. November 2022
Nájomná zmluva 03/2022
03/2022
230,00 € Obec Raková Marcela Špiláková
9. November 2022
Nájomná zmluva 05/2022
05/2022
200,00 € Obec Raková Anna Šušková