Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2022
S. 241 R: 1456/2022
7 500,00 € Futbalový klub Polom Raková Obec Raková
27. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
3512805
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Raková
24. Jún 2022
Zmluva č. 2023/2022 O budúcej nájomnej zmluve uzavretá podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v spojení s § 663 Občianskeho zákonníka
č.2023/2022
20,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Obec Raková
21. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služby
1
3 000,00 € Enviroprojekt s.r.o. Obec Raková
21. Jún 2022
Zmluva o dielo
2021/EA/01/005
4 944,00 € ELLI SLOVAKIA s.r.o. Obec Raková
10. Máj 2022
Nájomná zmluva
158605-4
178,87 € Magdaléna Baščáková Obec Raková
10. Máj 2022
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve nehnuteľného majetku pozemkovej plochy zo dňa 20.08.2002
Dodatok č. 2
0,00 € COOP Jednota Čadca SD Obec Raková
3. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
15/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Raková