Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Dohoda o vybudovaní oplotenia
11072022
1 176,88 € Vladimír Kučák Obec Raková
26. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby
30062022
3 000,00 € Enviroprojekt, s.r.o. Obec Raková
23. September 2022
Nájomná zmluv o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
02/2022
230,00 € Obec Raková Miriama Házyová
23. September 2022
Kúpna zmluva
28072022
3 601,00 € Obec Staškov Obec Raková
21. September 2022
Nájomná zmluva
012022
230,00 € Stanislav Stančík Obec Raková
13. September 2022
Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
24082022
441,00 € Anton Polička Obec Raková
13. September 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
24082022/1
0,00 € Milan Bukovan Obec Raková
7. September 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
01072022
2 380,00 € Ladislav Liščák a Anna Liščáková Obec Raková
6. September 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
04072022
225,00 € Marián Tretina Obec Raková
19. Júl 2022
Zmluva č. 322 0470 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
322 0470
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Raková
19. Júl 2022
Zmluva o podpore realizácie produktu č. 04/2022
04/2022
0,00 € Organizácia cestovného ruchu Kysuce Obec Raková
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2022
S:214 R:953/2022
800,00 € Slovenský zväz telesne postihnutýchZO Raková Obec Raková
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2022
S:214 R: 954/2022
600,00 € Slovenský zväz chovateľov ZO Raková Obec Raková
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2022
S:214 R:678/2022
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Raková Obec Raková
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2022
S. 241 R: 1456/2022
7 500,00 € Futbalový klub Polom Raková Obec Raková
27. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
3512805
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Raková
24. Jún 2022
Zmluva č. 2023/2022 O budúcej nájomnej zmluve uzavretá podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v spojení s § 663 Občianskeho zákonníka
č.2023/2022
20,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Obec Raková
21. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služby
1
3 000,00 € Enviroprojekt s.r.o. Obec Raková
21. Jún 2022
Zmluva o dielo
2021/EA/01/005
4 944,00 € ELLI SLOVAKIA s.r.o. Obec Raková
10. Máj 2022
Nájomná zmluva
158605-4
178,87 € Magdaléna Baščáková Obec Raková