Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „07.08.2023Podpora pomáhajúcich profesií 3“
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE158
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Raková
19. Október 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600068038 - ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Obec Raková
9. Október 2023
Zmluva o dielo
09102023
148 251,38 € FEROSTA a spol., s.r.o. Obec Raková
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:1728/2023
1 500,00 € Obec Raková Dobrovoľný hasičský zbor Raková
4. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
052023
430,00 € Kristína Kultánová Obec Raková
22. September 2023
Dohoda o povolení splátok
26062023
1 851,27 € PYROREJA RAKOVÁ, s.r.o. Obec Raková
22. September 2023
Dohoda o povolení splátok
23062023
0,00 € Praktik Dent, s.r.o. Obec Raková
8. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
NZ83/2019/B
1 753,86 € Obec Raková Obec Raková
30. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
14082023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Raková
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Raková
24072023
1 231,55 € Obec Raková Mária Hanuláková
14. August 2023
Zmluva o spolupráci
N20230529007
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IMPLEA) Obec Raková
6. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva
Z029-23
0,00 € MIM, s.r.o. Obec Raková
3. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DBL6-91-108
46 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Raková
5. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
0823/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
5. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0823/2022
0823/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
9 000,00 € Obec Raková Futbalový klub Polom Raková
1. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
10052023
144,84 € Ladislav Smreček Obec Raková
26. Máj 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
042023
200,00 € Obec Raková Jozef Čišecký
25. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
19052023
96,56 € Ľubomír Maslík Obec Raková