Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
07/2023
40,00 € Peter Šuška Obec Raková
14. December 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
4619027152
339,66 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Raková
14. December 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
4619027153
332,61 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Raková
7. December 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZSV0810202301
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Raková
23. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
20102023
2 640,00 € Peter Marjak Obec Raková
15. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
20102023
228,00 € Anton Lariš Obec Raková
13. November 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
č. RA-SNCA/20201927
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Raková
27. Október 2023
Dodatok č.8 k Zmluve o účelovom úvere
6255/11/08656
0,00 € Československá obchodná banka Obec Raková
27. Október 2023
Dodatok č.7 k Zmluve o účelovom úvere
0971/13/08656
0,00 € Československá obchodná banka Obec Raková
27. Október 2023
Zmluva o účelovom úvere
0868/23/08656
200 000,00 € Československá obchodná banka Obec Raková
27. Október 2023
Zmluva o účelovom úvere
0867/23/08656
250 000,00 € Československá obchodná banka Obec Raková
27. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o účelovom úvere
8597/15/08656
0,00 € Československá obchodná banka Obec Raková
19. Október 2023
Zmluva o dielo
12102023
95 597,99 € STAVOSPOL, spol. s.r.o. Obec Raková
19. Október 2023
Nájomná zmluva
158807-4
148,87 € Obec Raková Ladislav Heglas a Michaela Heglasová
19. Október 2023
Nájomná zmluva
158808-4
148,87 € Obec Raková Vladimír Soták a Martina Sotáková
19. Október 2023
Nájomná zmluva
158603-4
148,87 € Obec Raková Milan Macáš a Jana Macášová
19. Október 2023
Nájomná zmluva
158801-4
148,87 € Obec Raková Alena Jurčacková
19. Október 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/16731/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Raková
19. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „07.08.2023Podpora pomáhajúcich profesií 3“
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE158
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Raková
19. Október 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600068038 - ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Obec Raková