Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Nájom hrobu č. 254 k hrobovému miestu č. 1/254
39/2024
70,00 € MESTO DETVA Mgr. Erika Holubová
27. Február 2024
Nájom hrobu č. 79 k hrobovému miestu č. 4/79
55/2024
70,00 € MESTO DETVA Ján Vajs
28. Február 2024
Nájom hrobu č. 3 k hrobovému miestu č. 3/3
62/2024
70,00 € MESTO DETVA Eva Golianová
26. Február 2024
Nájom hrobu č. 14 k hrobovému miestu č. 1/14
31/2024
35,00 € MESTO DETVA Adriana Kubalová
26. Február 2024
Nájom hrobu č. 51 k hrobovému miestu č. 3/51
32/2024
27,00 € MESTO DETVA Adriana Kubalová
16. Február 2024
Nájom hrobu č. 13 k hrobovému miestu č. 5/13
78/2024
35,00 € MESTO DETVA Elena Snopková
16. Február 2024
Nájom hrobu č. 14 k hrobovému miestu č. 5/14
79/2024
35,00 € MESTO DETVA Elena Snopková
16. Február 2024
Nájom hrobu č. 25 k hrobovému miestu č. 3/25
20/2024
70,00 € MESTO DETVA Katarína Stehlíková
16. Február 2024
Nájom hrobu č. 25 k hrobovému miestu č. 2/25
51/2024
35,00 € MESTO DETVA Július Berky
16. Február 2024
Nájom hrobu č. 656 k hrobovému miestu č. 2/656
52/2024
35,00 € MESTO DETVA Július Berky
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu
37/2024
260,00 € MESTO DETVA Vladimír Hakeľ
16. Február 2024
Nájom hrobu č. 657 k hrobovému miestu č. 2/657
53/2024
70,00 € MESTO DETVA Július Berky
15. Február 2024
Nájom hrobu č. 96 k hrobovému miestu č. 1/96
81/2024
50,00 € MESTO DETVA Mária Murínová
16. Február 2024
Zmluva o dielo
86/2024
3 240,00 € PROMOST s. r. o. MESTO DETVA
14. Február 2024
Nájom hrobu č. 212 k hrobovému miestu č. 4/212
56/2024
35,00 € MESTO DETVA Elena Hybská
14. Február 2024
Nájom hrobu č. 213 k hrobovému miestu č. 4/213
57/2024
70,00 € MESTO DETVA Elena Hybská
14. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
82/2024
0,00 € Neuvedené MESTO DETVA
15. Február 2024
Nájom hrobu č. M4 k hrobovému miestu č. 1/M4
21/2024
50,00 € MESTO DETVA Igor Hanzel
15. Február 2024
Nájom hrobu č. 269 k hrobovému miestu č. 4/269
22/2024
70,00 € MESTO DETVA Pavlína Hanesová
15. Február 2024
Nájom hrobu č. 266 k hrobovému miestu č. 4/266
23/2024
35,00 € MESTO DETVA Pavlína Hanesová