Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
291/2024
500,00 € Centrum poradenstva a prevencie MESTO DETVA
10. Máj 2024
Nájom hrobu č. 53 k hrobovému miestu č. 4/53
196/2024
35,00 € MESTO DETVA Marcela Vreštiaková
10. Máj 2024
Nájom hrobu č. 90 k hrobovému miestu č. 2/90
204/2024
35,00 € MESTO DETVA Emília Bartková
10. Máj 2024
Nájom hrobu č. 117 k hrobovému miestu č. 2/117
210/2024
35,00 € MESTO DETVA Emília Bartková
10. Máj 2024
Nájom hrobu č. 274 k hrobovému miestu č. 4/274
215/2024
70,00 € MESTO DETVA Eva Ľuptáková
10. Máj 2024
Nájom hrobu č. 545 k hrobovému miestu č. 2/545
214/2024
70,00 € MESTO DETVA Mária Ľuptáková
10. Máj 2024
Nájom hrobu č. 52 k hrobovému miestu č. 4/52
212/2024
70,00 € MESTO DETVA Marcela Vreštiaková
10. Máj 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
304/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby MESTO DETVA
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
305/2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. MESTO DETVA
11. Máj 2024
Nájom hrobu č. 132 k hrobovému miestu č. 4/132
217/2024
70,00 € MESTO DETVA Emília Urgelová
11. Máj 2024
Nájom hrobu č. 20 k hrobovému miestu č. 8/20
219/2024
35,00 € MESTO DETVA Emília Urgelová
9. Máj 2024
Nájom hrobu č. 76 k hrobovému miestu č. 2/76
94/2024
50,00 € MESTO DETVA Jana Boráková
9. Máj 2024
Nájom hrobu č. 76/1 k hrobovému miestu č. 2/76/1
95/2024
35,00 € MESTO DETVA Jana Boráková
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
292/2024
500,00 € Občianske združenie MAGIKOS MESTO DETVA
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
293/2024
750,00 € Rada rodičov a priateľov I. Základnej školy v Detve MESTO DETVA
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku
144/2024
333 489,31 € Úrad vlády SR MESTO DETVA
10. Máj 2024
Dohoda
303/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny MESTO DETVA
7. Máj 2024
Zmluva o úvere
297/2024
1 200 000,00 € SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s. MESTO DETVA
7. Máj 2024
Darovacia zmluva
298/2024
0,00 € Špeciálna základná škola MESTO DETVA
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
288/2024
400,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska MESTO DETVA