Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Nájom hrobu č. 7 k hrobovému miestu č. 2/7
706/2023
70,00 € MESTO DETVA Júlia Ščevliková
21. November 2023
Nájom hrobu č. 199 k hrobovému miestu č. 1/199
716/2023
35,00 € MESTO DETVA Oľga Píšová
22. November 2023
Nájom hrobu č. 193 k hrobovému miestu č. 1/193/1
678/2023
50,00 € MESTO DETVA Mária Babicová
22. November 2023
Nájom hrobu č. 193/2 k hrobovému miestu č. 1/193/2
679/2023
50,00 € MESTO DETVA Mária Babicová
21. November 2023
Zámenná zmluva
739/2023
0,00 € Jaroslav Stehlík MESTO DETVA
21. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
742/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. MESTO DETVA
15. November 2023
Nájom hrobu č. 54/10 k hrobovému miestu č. 2/54/10
648/2023
50,00 € MESTO DETVA Norbert Kováč
15. November 2023
Nájom hrobu č. 54/11 k hrobovému miestu č. 2/54/11
649/2023
30,00 € MESTO DETVA Ing. Milan Uhrín
16. November 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
728/2023
0,00 € Torreol, s. r. o. MESTO DETVA
16. November 2023
Kúpna zmluva
729/2023
4 500,00 € Maroš Kučera MESTO DETVA
16. November 2023
Dodatok č. 27
730/2023
16 616,24 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MESTO DETVA
16. November 2023
Dohoda o súčinnosti v prípade havárie na vodovodnom potrubí
731/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. MESTO DETVA
14. November 2023
Nájom hrobu č. 143 k hrobovému miestu č. 1/143
644/2023
70,00 € MESTO DETVA Daniela Gundová
14. November 2023
Nájom hrobu č. 158 k hrobovému miestu č. 1/158
645/2023
35,00 € MESTO DETVA Daniela Gundová
10. November 2023
Nájom hrobu č. 54/4 k hrobovému miestu č. 2/54/4
535/2023
50,00 € MESTO DETVA Juraj Magát
10. November 2023
Nájom hrobu č. 54/5 k hrobovému miestu č. 2/54/5
537/2023
50,00 € MESTO DETVA Renata Ľalíková
10. November 2023
Nájom hrobu č. 25/1 k hrobovému miestu č. 1/25/1
617/2023
35,00 € MESTO DETVA Slávko Pecha
10. November 2023
Nájom hrobu č. 25 k hrobovému miestu č. 1/25
618/2023
35,00 € MESTO DETVA Slávko Pecha
10. November 2023
Nájom hrobu č. 20 k hrobovému miestu č. 7/20
623/2023
70,00 € MESTO DETVA Július Smutný
10. November 2023
Nájom hrobu č. 401 k hrobovému miestu č. 4/401
643/2023
50,00 € MESTO DETVA Bc. Milan Oláh