Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
125/2024
1 200,00 € Roman Kuchař MESTO DETVA
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služby
127/2024
0,00 € MC CAMBRIA, s.r.o. MESTO DETVA
9. Marec 2024
Nájom hrobu č. 402 k hrobovému miestu č. 4/402
40/2024
70,00 € MESTO DETVA Peter Hakeľ
9. Marec 2024
Nájom hrobu č. 33 k hrobovému miestu č. 4/33
91/2024
70,00 € MESTO DETVA Ján Melich
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
112/2024
0,00 € MESTO DETVA Emília Zelinová
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
113/2024
0,00 € MESTO DETVA Lukáš Oláh
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
114/2024
0,00 € MESTO DETVA Oleh Koval
7. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služby
119/2024
0,00 € X-MEDIC, s.r.o. MESTO DETVA
7. Marec 2024
Rámcová zmluva
120/2024
14 900,00 € SILVER.net s. r. o. MESTO DETVA
4. Marec 2024
Nájom hrobu č. 478 k hrobovému miestu č. 2/478
85/2024
70,00 € MESTO DETVA Ing. Jozef Budáč
4. Marec 2024
Nájom hrobu č. 232 k hrobovému miestu č. 2/232
87/2024
70,00 € MESTO DETVA Elena Černáková
4. Marec 2024
Nájom hrobu č. 16 k hrobovému miestu č. 4/16
88/2024
35,00 € MESTO DETVA Elena Černáková
4. Marec 2024
Nájom hrobu č. 87 k hrobovému miestu č. 2/87
89/2024
35,00 € MESTO DETVA Emília Chovanová
1. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 71/2024
109/2024
16 892,60 € SALA engineering s.r.o. MESTO DETVA
28. Február 2024
Nájom hrobu č. 410 k hrobovému miestu č. 4/410
59/2024
105,00 € MESTO DETVA Jaroslav Kučera
28. Február 2024
Nájom hrobu č. 17 k hrobovému miestu č. 2/17
66/2024
70,00 € MESTO DETVA Helena Verešová
28. Február 2024
Nájom hrobu č. 35 k hrobovému miestu č. 1/M35
65/2024
30,00 € MESTO DETVA Marta Kováčová
28. Február 2024
Nájom hrobu č. 68 k hrobovému miestu č. 1/68
73/2024
70,00 € MESTO DETVA Ján Murín
29. Február 2024
Nájom hrobu č. 136 k hrobovému miestu č. 1/136
75/2024
70,00 € MESTO DETVA Magdaléna Géčová
29. Február 2024
Nájom hrobu č. 92 k hrobovému miestu č. 1/92
76/2024
35,00 € MESTO DETVA Eleonóra Bačová