Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Nájom hrobu č. 233 k hrobovému miestu č. 2/233
614/2023
70,00 € MESTO DETVA Elena Líšková
30. Október 2023
Nájom hrobu č. 23/1 k hrobovému miestu č. 3/23/1
616/2023
50,00 € MESTO DETVA Emília Píšová
30. Október 2023
Nájom hrobu č. 133 k hrobovému miestu č. 1/133
631/2023
70,00 € MESTO DETVA Karol Roka
30. Október 2023
Nájom hrobu č. 191 k hrobovému miestu č. 2/191
632/2023
70,00 € MESTO DETVA Karol Roka
23. Október 2023
Učebná zmluva
607/2023
0,00 € Dana Priadková MESTO DETVA
23. Október 2023
Učebná zmluva
608/2023
0,00 € Martina Nguyenová MESTO DETVA
23. Október 2023
Učebná zmluva
609/2023
0,00 € Katarína Luptáková MESTO DETVA
23. Október 2023
Učebná zmluva
610/2023
0,00 € Zuzana Morvayová MESTO DETVA
23. Október 2023
Dodatok č. 26 k PZ č. 4419011902
634/2023
16 304,89 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MESTO DETVA
23. Október 2023
Dodatok č. 1
638/2023
0,00 € Jana Stašáková MESTO DETVA
23. Október 2023
Poistná zmluva uchádzačov o zamestnanie počas projektu
635/2023
70,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MESTO DETVA
10. Október 2023
Nájom hrobu č. 173 k hrobovému miestu č. 1/173
585/2023
105,00 € MESTO DETVA Mária Sebíňová
18. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
625/2023
0,00 € BYTES, s.r.o. MESTO DETVA
14. Október 2023
DODATOK Č. 1 K RÁMCOVEJ ZMLUVE Č. 199/2023
619/2023
16 500,00 € Daniel Guťan - ROPE MESTO DETVA
12. Október 2023
Nájom hrobu č. 50 k hrobovému miestu č. 4/50
604/2023
50,00 € MESTO DETVA Ján Golian
10. Október 2023
Nájom hrobu č. 365 k hrobovému miestu č. 1/365/1
488/2023
35,00 € MESTO DETVA Mária Melichová
10. Október 2023
Nájom hrobu č. 169 k hrobovému miestu č. 1/169
576/2023
105,00 € MESTO DETVA Mária Sebíňová
10. Október 2023
Nájom hrobu č. 52 k hrobovému miestu č. 3/52
588/2023
70,00 € MESTO DETVA Anna Feketeová
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu
593/2023
980,00 € MESTO DETVA Helena Lehoťanová
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu
594/2023
330,00 € MESTO DETVA Dušan Oláh