Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
201/2024
700,00 € OZ MUSA - Moderní Umeleckí Slovenskí Amatéri MESTO DETVA
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
206/2024
1 800,00 € Občianske združenie DETVANI MESTO DETVA
2. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
193/2024
0,00 € Miroslav Drozd MESTO DETVA
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
195/2024
4 394,00 € Ján Dulaj MESTO DETVA
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
142/2024
2 020,00 € Ľuboš Petráš MESTO DETVA
27. Marec 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme NP
186/2024
0,00 € PROTETIKA, a. s. MESTO DETVA
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
189/2024
11 800,00 € Vodales, s. r. o. MESTO DETVA
27. Marec 2024
Dodatok č. 2
191/2024
0,00 € Lekáreň U GALENA spol. s r.o. MESTO DETVA
27. Marec 2024
Kúpna zmluva
121/2024
112 000,00 € BYTES, s.r.o. MESTO DETVA
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
149/2024
700,00 € Tenisový klub MESTO DETVA
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
155/2024
6 000,00 € ŠK Crazy-rock Detva MESTO DETVA
27. Marec 2024
Učebná zmluva
182/2024
0,00 € Mariana Micháliková MESTO DETVA
27. Marec 2024
Učebná zmluva
183/2024
0,00 € Jana Ostrihoňová MESTO DETVA
27. Marec 2024
Učebná zmluva
184/2024
0,00 € Radka Oláhová MESTO DETVA
27. Marec 2024
Učebná zmluva
185/2024
0,00 € Stanislava Kalinajová MESTO DETVA
27. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve
190/2024
0,00 € Spojená škola MESTO DETVA
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
152/2024
31 000,00 € Mestský futbalový klub Detva MESTO DETVA
28. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
194/2024
0,00 € Miroslav Kamenský - MKstavby MESTO DETVA
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
192/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR MESTO DETVA
25. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
173/2024
0,00 € MESTO DETVA Pavel Maľa