Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu
595/2023
300,00 € MESTO DETVA Stanislava Botová
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu
596/2023
240,00 € MESTO DETVA Ružena Lukešová
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu
597/2023
140,00 € MESTO DETVA Lenka Kováčová
10. Október 2023
Nájom hrobu č. 54 k hrobovému miestu č. 4/54
603/2023
70,00 € MESTO DETVA Štefan Krnáč
11. Október 2023
ZMLUVA O DIELO
613/2023
7 860,00 € Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO MESTO DETVA
11. Október 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA Výsadba a údržba drevín a krov
615/2023
37 500,00 € HARA s.r.o. MESTO DETVA
10. Október 2023
Nájom hrobu č. 128 k hrobovému miestu č. 4/128
581/2023
70,00 € MESTO DETVA Anna Smutná
10. Október 2023
Dodatok č. 1
612/2023
163 845,98 € RENOVIA, s. r. o. Mesto Detva
4. Október 2023
Nájom hrobu č. 128/1 k hrobovému miestu č. 6/128/1
591/2023
30,00 € MESTO DETVA Janka Kmeťová
4. Október 2023
Nájom hrobu č. 213 k hrobovému miestu č. 2/213
583/2023
35,00 € MESTO DETVA Ing. Ondrej Paprčka
29. September 2023
Nájom hrobu č. 791 k hrobovému miestu č. 2/791
568/2023
70,00 € MESTO DETVA Erika Dobrocká
29. September 2023
Nájom hrobu č. 33 k hrobovému miestu č. 3/33
586/2023
70,00 € MESTO DETVA Emília Stehlíková
29. September 2023
Nájomná zmluva
602/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Mesto Detva
28. September 2023
Zmluva o dielo
601/2023
4 680,00 € PROMOST s. r. o. Mesto Detva
27. September 2023
Dodatok č. 2 ku KZ
598/2023
0,00 € Mesto Detva Základná organizácia SLOVES pri MsÚ
27. September 2023
Nájom hrobu č. 283 k hrobovému miestu č. 2/283
580/2023
70,00 € MESTO DETVA Marta Bvocová
25. September 2023
Nájom hrobu č. 715 k hrobovému miestu č. 2/715
448/2022
70,00 € MESTO DETVA Elena Kováčová
26. September 2023
Nájom hrobu č. 376 k hrobovému miestu č. 4/376
589/2023
70,00 € MESTO DETVA Rudolf Berky
26. September 2023
Zmluva o dielo
592/2023
25 343,40 € Technické služby Detva, s.r.o. Mesto Detva
21. September 2023
Nájom hrobu č. 578 k hrobovému miestu č. 2/578
567/2023
70,00 € MESTO DETVA Emília Melichová