Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach dlhu
556/2023
817,85 € Mesto Detva Zuzana Murínová
11. September 2023
Dodatok č. 1
557/2023
225,44 € Mesto Detva LST centrum s.r.o.
11. September 2023
Dohoda o skončení zmluvy o nájme NP
553/2023
0,00 € Mesto Detva MODOS-EU s.r.o.
11. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach dlhu
561/2023
1 248,17 € ABII, s. r. o. Mesto Detva
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt
562/2023
300,00 € Mesto Detva Jana Micháliková
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt
564/2023
5 000,00 € Mesto Detva OZ POTRAVINOVÉ DARY, občianske združenie
9. September 2023
Dodatok č. 25
558/2023
16 245,51 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Mesto Detva
7. September 2023
Nájom hrobu č. 208 k hrobovému miestu č. 2/208
519/2023
70,00 € MESTO DETVA Anna Mitterová
7. September 2023
Nájom hrobu č. 4 k hrobovému miestu č. 5/4
520/2023
70,00 € MESTO DETVA Štefan Hukel
7. September 2023
Nájom hrobu č. 17 k hrobovému miestu č. 7/17
528/2023
70,00 € MESTO DETVA Štefan Hukel
7. September 2023
Nájom hrobu č. 262 k hrobovému miestu č. 2/262
539/2023
140,00 € MESTO DETVA Ing. Alexander Sobek
7. September 2023
Nájom hrobu č. 60 k hrobovému miestu č. 4/60
512/2023
50,00 € MESTO DETVA Božena Vilhančeková
6. September 2023
Nájom hrobu č. 561 k hrobovému miestu č. 4/561
509/2023
70,00 € MESTO DETVA Anna Madolová
6. September 2023
Nájom hrobu č. 19 k hrobovému miestu č. 7/19
508/2023
70,00 € MESTO DETVA Mgr. Henrieta Ľuptáková
6. September 2023
Nájom hrobu č. 19 k hrobovému miestu č. 2/19
516/2023
50,00 € MESTO DETVA Peter Hutta
6. September 2023
Nájom hrobu č. 286 k hrobovému miestu č. 4/286
536/2023
70,00 € MESTO DETVA Zuzana Kružliaková
7. September 2023
Nájom hrobu č. 25 k hrobovému miestu č. 2/25
487/2023
70,00 € MESTO DETVA Petra Mudráková
7. September 2023
Nájom hrobu č. 42/2 k hrobovému miestu č. 4/42/2
511/2023
105,00 € MESTO DETVA Jana Ďuricová
6. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve
548/2023
450,00 € Mesto Detva Eljesa Ameti
6. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve
549/2023
420,80 € Mesto Detva BAU-COLOR s.r.o.