Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
155/2024
6 000,00 € ŠK Crazy-rock Detva MESTO DETVA
27. Marec 2024
Učebná zmluva
182/2024
0,00 € Mariana Micháliková MESTO DETVA
27. Marec 2024
Učebná zmluva
183/2024
0,00 € Jana Ostrihoňová MESTO DETVA
27. Marec 2024
Učebná zmluva
184/2024
0,00 € Radka Oláhová MESTO DETVA
27. Marec 2024
Učebná zmluva
185/2024
0,00 € Stanislava Kalinajová MESTO DETVA
27. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve
190/2024
0,00 € Spojená škola MESTO DETVA
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
152/2024
31 000,00 € Mestský futbalový klub Detva MESTO DETVA
28. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
194/2024
0,00 € Miroslav Kamenský - MKstavby MESTO DETVA
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
192/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR MESTO DETVA
25. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
173/2024
0,00 € MESTO DETVA Pavel Maľa
25. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
174/2024
0,00 € MESTO DETVA Renáta Spodniaková
25. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
175/2024
0,00 € MESTO DETVA Mgr. Mária Hrubošová
25. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
176/2024
0,00 € MESTO DETVA Marian Merčiak
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
153/2024
5 000,00 € Kraso klub Detva MESTO DETVA
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
147/2024
12 000,00 € DTF team Detva MESTO DETVA
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
151/2024
7 000,00 € Mestský volejbalový klub Detva MESTO DETVA
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
154/2024
5 000,00 € ŠK DETVA V POHYBE o. z. MESTO DETVA
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
156/2024
600,00 € Šachový klub Podpoľanie MESTO DETVA
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
159/2024
27 000,00 € HC 07 DETVA s. r. o. MESTO DETVA
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
160/2024
1 120,00 € Klub slovenských turistov MESTO DETVA