Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Kúpna zmluva
389/2024
1 058,00 € Jaroslav Melich MESTO DETVA
18. Jún 2024
Kúpna zmluva
390/2024
0,00 € Ján Malatinec MESTO DETVA
18. Jún 2024
Dodatok č.4
391/2024
43 878,63 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky MESTO DETVA
13. Jún 2024
Nájom hrobu č. 1 k hrobovému miestu č. 3/1
361/2024
70,00 € MESTO DETVA Stanislav Ľupták
13. Jún 2024
Nájom hrobu č. 22 k hrobovému miestu č. 3/22
362/2024
70,00 € MESTO DETVA Amália Šufliarska
13. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
369/2024
0,00 € MESTO DETVA Stanislava Vlačuhová Gašparová
13. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
370/2024
0,00 € MESTO DETVA Ľubica Pavlíková
13. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
371/2024
0,00 € MESTO DETVA Zuzana Molnárová
14. Jún 2024
Nájom hrobu č. 455 k hrobovému miestu č. 2/455
28/2024
70,00 € MESTO DETVA Mgr. Alena Melicherčíková
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
373/2024
0,00 € MESTO DETVA Anna Oláhová
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
374/2024
0,00 € MESTO DETVA Erika Gergelová
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
375/2024
0,00 € MESTO DETVA Terézia Smutná
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
376/2024
0,00 € MESTO DETVA Gabriela Čipčalová
14. Jún 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
379/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. MESTO DETVA
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
342/2024
450,00 € Arteska s. r. o. MESTO DETVA
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
343/2024
1 250,00 € Občianske združenie DFS Detvanček MESTO DETVA
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
344/2024
1 000,00 € OZ Rómka MESTO DETVA
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
350/2024
1 500,00 € Klub slovenských turistov MESTO DETVA
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
351/2024
1 950,00 € Futbalový klub MFK Detva - mládež MESTO DETVA
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
353/2024
1 950,00 € Kraso klub Detva MESTO DETVA