Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva o nájme bytu
667/2023
0,00 € MESTO DETVA Jana Mitterková
7. November 2023
Zmluva o nájme bytu
666/2023
0,00 € MESTO DETVA Stanislav Oláh
7. November 2023
Zmluva o nájme bytu
668/2023
0,00 € MESTO DETVA Mária Berkyová
7. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve
669/2023
0,00 € OZ Potravinové dary MESTO DETVA
7. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve
670/2023
0,00 € OZ Potravinové dary MESTO DETVA
7. November 2023
Poistná zmluva
672/2023
40,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MESTO DETVA
7. November 2023
Poistná zmluva
671/2023
32,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MESTO DETVA
7. November 2023
Zmluva o dielo
677/2023
3 700,00 € Ján Daniel MESTO DETVA
8. November 2023
Zmluva o spolupráci
704/2023
23 400,00 € pefima s. r. o. MESTO DETVA
7. November 2023
Zmluva o spolupráci
673/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR MESTO DETVA
17. Január 2023
Nájom hrobu č. 14 k hrobovému miestu č. 7/14
14/2023
50,00 € Neuvedené Neuvedené
2. November 2023
Nájom hrobu č. 51 k hrobovému miestu č. 2/51
620/2023
50,00 € MESTO DETVA Milan Mitter
2. November 2023
Nájom hrobu č. 43 k hrobovému miestu č. 2/43
624/2023
70,00 € MESTO DETVA Drahomíra Mrázová
2. November 2023
Nájom hrobu č. 56/10 k hrobovému miestu č. 4/56/10
627/2023
35,00 € MESTO DETVA Jolana Purdeková
23. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o prevode správy majetku mesta č. 3/02
633/2023
253 439,81 € Základná škola MESTO DETVA
24. Október 2023
Zmluva o nájjme nebytových priestorov
622/2023
3 336,88 € MESTO DETVA Andrej Melicherčík
26. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
621/2023
861,00 € MESTO DETVA Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, príspevková organizácia
30. Október 2023
Nájom hrobu č. 233 k hrobovému miestu č. 2/233
614/2023
70,00 € MESTO DETVA Elena Líšková
30. Október 2023
Nájom hrobu č. 23/1 k hrobovému miestu č. 3/23/1
616/2023
50,00 € MESTO DETVA Emília Píšová
30. Október 2023
Nájom hrobu č. 133 k hrobovému miestu č. 1/133
631/2023
70,00 € MESTO DETVA Karol Roka