Centrálny register zmlúv

Mesto Bytča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB 054/2024
0,00 € Dudíková Andrea Mesto Bytča
2. Máj 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie PD
DLO_002/2024
83 940,00 € Con Vesting, s.r.o. Mesto Bytča
2. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
INE_022/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Mesto Bytča
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku
INE_021/2024
35,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Malá Bytča Mesto Bytča
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NN_031/2024
0,00 € StArt, Občianske združenie Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
DODATOK_008/2024
1 470,00 € TJ TATRAN Hrabové Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
DODATOK_007/2024
1 390,00 € TJ Pšurnovice Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
DODATOK_006/2024
1 600,00 € Futbalový klub Hliník Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
DODATOK_005/2024
5 720,00 € Mestský futbalový klub Bytča Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
DODATOK_004/2024
2 500,00 € Mestský hádzanársky klub Bytča Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_003/2024
470,00 € Záhradkári Bytčianskeho regiónu Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_004/2024
400,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Bytča Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_005/2024
800,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Bytča Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_006/2024
400,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hrabové Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_007/2024
800,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hrabové Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_008/2024
500,00 € Martin Dlábik Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_009/2024
800,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hliník nad Váhom Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_010/2024
400,00 € Komunitné centrum Ruka v ruke Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_011/2024
800,00 € jozef Korbáš Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_012/2024
400,00 € ROCKTONE Mesto Bytča