Centrálny register zmlúv

Obec Lukov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/5
0,00 € Obec Lukov Bilá Štefánia
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/6
0,00 € Obec Lukov Billý Michal
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/7
0,00 € Obec Lukov Billý Milan
11. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/2
0,00 € Obec Lukov Bendik Milan
11. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/1
0,00 € Obec Lukov Bendik Dušan
4. Január 2024
Kúpna zmluva
001
2 346,00 € Obec Lukov Ing. Ivo Borecký a MUDr. Eugénia Pankuchová, rod. Borecká
29. December 2023
Nájomná zmluva o prenajatí nájomného obecného bytu
003
0,00 € Obec Lukov Gabriela Džmurová
29. December 2023
Nájomná zmluva o prenajatí nájomného obecného bytu
2023/003
0,00 € Obec Lukov Gabriela Džmurová
22. December 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Úprava spoločných vonkajších priestorov okolia budov materskej školy Lukov"
002/2023
0,00 € Drahoslava Dankaninová s.r.o. Obec Lukov
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre pravoslávnu cirkev Lukov
0022023
500,00 € Obec Lukov Pravoslávna cirkev obec v Lukove
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
001/2023
0,00 € Obec Lukov Greckokatolícka cirkev, Farnosť Lukov
8. November 2023
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Lukov
23. Október 2023
Nájomná zmluva Obec Lukov - Ing. Vasil Reviľak
nájomná zmluva
0,00 € Obec Lukov Ing. Vasil Reviľak
22. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202128
RA-SNCA/20202128
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Lukov
14. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 7/2018
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 7/2018
0,00 € Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s. r. o. Obec Lukov
4. September 2023
ZMLUVA O DIELO ,,Rekonštrukcia prístupového chodníka k pamätníku,,
zmluva o dielo 2
0,00 € Ján Sidorjak Obec Lukov
28. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DHT6-91-108
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lukov
23. August 2023
Kúpna zmluva - Vybavenie jedálne a výdajne stravy
2023
27 090,24 € Ján Chovanec Obec Lukov
15. August 2023
Mandátna zmluva pre projekt - "LUKOV- ROZŠÍRENIE VODOVODU"
mandatna zmluva
0,00 € Mgr. Janka Hossová Obec Lukov
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 3/2023
32023
1 200,00 € POVMART, s.r.o. Obec Lukov