Centrálny register zmlúv

Obec Lukov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2023
Zmluva o dielo - Doplnková cyklistická ifraštrukúra v obci Lukov
3/2023
Doplnená
0,00 € Rastislav Hudák Obec Lukov
7. Jún 2023
Dohoda č. 23/34/054/1036 - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
23/34/054/1036
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Lukov
7. Jún 2023
Dohoda č. 23/34/054/1195 - Podpora zamestnanosti
23/34/054/1195
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Lukov
7. Jún 2023
Dohoda č. 23/34/054/399 - Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
23/34/054/399
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Lukov
7. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. KRHZ-PO-VO-133-040/2023
KRHZ-PO-VO-133-040/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Lukov
15. Máj 2023
Poistná zmluva PUPN č. 0800312712
0800312712
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Lukov
4. Máj 2023
Zmluva č. 323 0842 o poskytnutí prostriedkov z DPO SR
323/0842
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Lukov
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023 – Vypracovanie projektovej dokumentácie – rozšírenie vodovodu
2/2023
0,00 € EnviProjekt s.r.o. Obec Lukov
13. Apríl 2023
Zmluva o odchyte túlavých zvierat
2023/02
0,00 € Druhá šanca Bardejov Obec Lukov
1. Marec 2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
6
0,00 € Alphaabet partner s. r. o. Obec Lukov
23. Február 2023
Zmluva o bežnom účte
5
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Lukov
17. Február 2023
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 23.06.2020
4
0,00 € Fúra, s. r. o. Obec Lukov
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
1//2023
0,00 € Mgr. Zuzana Germanová - German services Obec Lukov
20. December 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
0,00 € Inštalatherm, s.r.o. Obec Lukov
19. December 2022
Dodatok č.1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € Fura s.r.o. Košice Obec Lukov
7. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0775
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/ Obec Lukov
7. Október 2022
Darovacia zmluva
KRHZ-PO-VO-282-007/2022
41 458,60 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lukov