Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Kúpna zmluva na dodávku tovaru Gastro vybavenie kuchyne
Kúpna zmluva 01/GST/2023
3 833 064,00 € Marek Gaľ GastroGal Obec Belá nad Cirochou
9. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000010121 zo dňa 10.02.2021
č.1000010121
0,00 € SPP-distribúcia, a.s. Obec Belá nad Cirochou
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
Zmluva na rok 2023
0,00 € Košická arcidiecéza Obec Belá nad Cirochou
21. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS
ZLP-VT-2021-0021
0,00 € DEUS Obec Belá nad Cirochou
20. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru _Mikuláš Cimbák
Zmluva o nájme Cimbák
0,00 € Mikuláš Cimbák Obec Belá nad Cirochou
15. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v znení Dodatku č. 1
Dodatok č. 2 CZŠsMŠ
0,00 € Košická arcidiecéza Obec Belá nad Cirochou
8. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
28. November 2022
Zmluva o dodávke elektriny
0990/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Belá nad Cirochou
25. November 2022
Kúpno-predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 25.11.2022
1 000,00 € Dominik Onderčin Obec Belá nad Cirochou
25. November 2022
Kúpno-predajná zmluva, Predaj požiarneho vozidla
Kúpno-predajná zmluva
100 000,00 € Dominik Onderčín Obec Belá nad Cirochou
24. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. B12/ŠFRB/2022
B12/ŠFRB/2022
0,00 € Ján Gnip Obec Belá nad Cirochou
24. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. A12/ŠFRB/2022
A12/ŠFRB/2022
0,00 € Ján Hašuľ Obec Belá nad Cirochou
3. November 2022
Stavebné práce, Stavebné úpravy za účelom zriadenia kuchyne
Zmluva o dielo č. 01/KG/2022
10 365 934,00 € KG-STAV GROOP s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
20. Október 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-14/2022
SSOD-14/2022
0,00 € Jozef Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C17/ŠFRB/2022
C17/ŠFRB/2022
0,00 € Viktor Lojka Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C25/ŠFRB/2022
C25/ŠFRB/2022
0,00 € Matej Karľa Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C24/ŠFRB/2022
C24/ŠFRB/2022
0,00 € Martin Škutka Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C29/ŠFRB/2022
C29/ŠFRB/2022
0,00 € Radovan Chochoľak Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C18/ŠFRB/2022
C18/ŠFRB/2022
0,00 € Jana Mitrová Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C15/ŠFRB/2022
C15/ŠFRB/2022
0,00 € Ľubomír Kapko Obec Belá nad Cirochou