Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A16/ŠFRB/2023
A16/ŠFRB/2023
0,00 € Lucia Parasková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A17/ŠFRB/2023
B17/ŠFRB/2023
0,00 € Jana Vašková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A22/ŠFRB/2023
A22/ŠFRB/2023
0,00 € Zuzana Kislíková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A24/ŠFRB/2023
Dohoda A24/ŠFRB/2023
471,96 € Anna Gdovičinová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A15/ŠFRB/2023
Dohoda A15/ŠFRB/2023
0,00 € Adrián Galajda Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B13/ŠFRB/2023
Dohoda B13/ŠFRB/2023
0,00 € Silvia Buriková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky C13/ŠFRB/2023
Dohoda C13/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Burik Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A12/ŠFRB/2023
A12/ŠFRB/2023
0,00 € Ján Hašuľ Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B28/ŠFRB/2023
Dohoda B28/ŠFRB/2023
471,96 € Ladislav Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A25/ŠFRB/2023
dohoda A25/ŠFRB/2023
435,09 € Ján Žiga Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A18/ŠFRB/2023
A18/ŠFRB/2023
0,00 € Antónia Farbárová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B11/ŠFRB/2023
Dohoda B11/ŠFRB/2023
452,61 € Ľuboš Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B16/ŠFRB/2023
B16/ŠFRB/2023
0,00 € Martin Dlužanin Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A13/ŠFRB/2023
Dohoda A13/ŠFRB/2023
471,96 € Dominika Dzurková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A11/ŠFRB/2023
A11/ŠFRB/2023
0,00 € Erik Koban Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A14/ŠFRB/2023
A14/ŠFRB/2023
0,00 € Marián Štofej Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B22/ŠFRB/2023
Dohoda B22/ŠFRB/2023
0,00 € Štefan Piško Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B17/ŠFRB/2023
Dohoda B17/ŠFRB/2023
471,96 € Jana Vašková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A22/ŠFRB/2023
Dohoda A22/ŠFRB/2023
420,93 € Zuzana Kislíková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A13/ŠFRB/2023
A13/ŠFRB/2023
0,00 € Dominika Dzurková Obec Belá nad Cirochou