Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena, elektroenergetické zariadenia
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1394/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Belá nad Cirochou
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev
NFP - IROP-Z302091CYR8-91-108
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Belá nad Cirochou
20. Júl 2023
Kúpna zmluva 09/2023
Kúpna zmluva 09/2023
10 290,00 € Pavol Šimon, Richard Šimon, Jerguš Šimon Obec Belá nad Cirochou
20. Júl 2023
Zmluva o dielo, stavebné práce, Odstavné plocha, chodník pre peších
Zmluva o dielo 03/2023
76 188,84 € BUILDRAM spol. s r.o. Obec Belá nad Cirochou
20. Júl 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-11/2023
SSOD-11/2023
0,00 € Domink Buraľ Obec Belá nad Cirochou
19. Júl 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-10/2023
SSOD-10/2023
400,00 € Dominik Buraľ Obec Belá nad Cirochou
17. Júl 2023
Zmluva o dielo, stavebné práce, Športová infraštruktúra
Zmluva o dielo č. 03/2023
449 559,78 € PB bau, s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
7. Júl 2023
Zmluva o nájme HM-Bednárová
Zmluva o nájme HM 14/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Božena Bednárová
4. Júl 2023
Zmluva o nájme HM-Pavlisková
Zmluva o nájme HM 13/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Valéria Pavlisková
4. Júl 2023
Zmluva o nájme HM-Gnip
Zmluva o nájme HM 12/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Jozef Gnip
29. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. B18/ŠFRB/2023
B18/ŠFRB/2023
0,00 € Dáša Čižmárová Obec Belá nad Cirochou
26. Jún 2023
Zmluva o dodávke elektriny č. 2240/2023
2240/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Belá nad Cirochou
23. Jún 2023
Zmluva o dielo Rekonštrukcia miestnych komunikácii, Belá nad Cirochou
Zmluva o dielo zo dňa 23.06.2023
211 198,00 € Rastislav Mucha RAMSTAV Obec Belá nad Cirochou
22. Jún 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-08/2023
SSOD 08/2023
300,00 € Veronika Grňová Obec Belá nad Cirochou
22. Jún 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-09/2023
SSOD 09/2023
70,00 € Veronika Grňová Obec Belá nad Cirochou
14. Jún 2023
Nájomná zmluva na krátkodobý prenájom
Nájomná zmluva na krátkodobý prenájom
500,00 € Rock pod Sninským kameňom Obec Belá nad Cirochou
9. Jún 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - priestorov kuchyne so zázemím v budove obecného domu súp. č. 535
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 08/2023
500,00 € Marek Kováč Obec Belá nad Cirochou
7. Jún 2023
Zmluva o reklame č. 26/GR/2023
26/GR/2023
300,00 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Obec Belá nad Cirochou
7. Jún 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-07/2023
SSOD-07/2023
300,00 € Dávid Gnip Obec Belá nad Cirochou
1. Jún 2023
Zmluva o nájme HM-Gdovičinová
Zmluva o nájme HM 11/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Anna Gdovičinová