Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru CMFF s.r.o.
Zmuva CMFF s.r.o
0,00 € MUDr. Cyril Fedor,CMFF s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 25.04.2023
Kúpna zmluva zo dňa 25.04.2023
67 402,00 € Milan Mika a Viera Miková Obec Belá nad Cirochou
21. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu č. C16/ŠFRB/2023
C16/ŠFRB/2023
0,00 € Marián Staško Obec Belá nad Cirochou
21. Apríl 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky C16/ŠFRB/2023
Dohoda C16/ŠFRB/2023
0,00 € Marián Staško Obec Belá nad Cirochou
13. Apríl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní dodávky stravy pre oprávnených občanov
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní dodávky stravy pre oprávnených občanov
0,00 € Marek Kováč Obec Belá nad Cirochou
12. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na pozemok č. 26032018/VŠ
Dodatok č. 2 k zmluve 26032018/VŠ
0,00 € Vyšné pasienkové a lesné pozemkové spoločenstvo Obec Belá nad Cirochou
6. Apríl 2023
Zmluva o dielo Vypracovanie ZaD č. 8 ÚPN obce Belá nad Cirochou
Zmluva o dielo
9 600,00 € URBA s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č. B23/ŠFRB/2023
Zmluva o nájme bytu č.B23/ŠFRB/2023 zo dňa 30.03.2023
0,00 € Pavel Mareš Obec Belá nad Cirochou
31. Marec 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B23ŠFRB2023
Dohoda B23ŠFRB2023
0,00 € Pavel Mareš Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 3875
Kúpna zmluva LV 3875
2 490,00 € Margita Hudáková a spol. Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 3533
Kúpna zmluva LV 3533
29 775,00 € Marek Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 328
Kúpna zmluva LV 328
0,00 € Ján Dudič a spol. Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 3909
Kúpna zmluva LV 3909
442,00 € Margita Hudáková a spol. Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 970
Kúpna zmluva LV 970
5 839,00 € Vincent Čižmár Obec Belá nad Cirochou
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0990/2022
Dodatok č. 1 k zmluve 0990/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Belá nad Cirochou
10. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena, Rozšírenie NN siete
2263/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Belá nad Cirochou
9. Február 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-01/2023
SSOD-01/2023
0,00 € Jaroslav Zaremba Obec Belá nad Cirochou
2. Február 2023
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Dohoda o spolupráci - bocianie hniezdo
0,00 € Spáva národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne Obec Belá nad Cirochou
26. Január 2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Zmluva o prepojení CUET
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení SZUŠ
Zmluva SZUŠ
18 198 910,00 € Súkromná základná umelecká škola Obec Belá nad Cirochou