Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B25/ŠFRB/2023
Dohoda B25/ŠFRB/2023
546,00 € Mgr. Júlia Regulová Obec Belá nad Cirochou
29. November 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. C21/ŠFRB/2022
Dohoda C21/ŠFRB/2022 - ukončenie
0,00 € Bc. Júlia Haburajová Obec Belá nad Cirochou
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B25/ŠFRB/2023
B25/ŠFRB/2023
0,00 € Mgr. Júlia Regulová Obec Belá nad Cirochou
28. November 2023
Dodatok č. 1 k ZoD 01/MAS/2023
Dodatok č. 1 k ZoD 01/MAS/2023
40 317,71 € REKOS spol. s r.o. Obec Belá nad Cirochou
23. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-28/2023
SSOD-28/2023
300,00 € Júlia Haburajová Obec Belá nad Cirochou
22. November 2023
Zmluva o nájme HM-Cimbáková
Zmluva o nájme HM č. 28/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Ľudmila Cimbáková
21. November 2023
Kúpna Zmluva Xerox
Kúpna zmluva XEROX
0,00 € XEROX LIMITED Obec Belá nad Cirochou
15. November 2023
Zmluva o nájme HM-Gabriková
Zmluva o nájme HM č. 27/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Pavlina Gabriková
15. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného domu v Belej nad Cirochou č. SSOD-27/2023
SSOD-27/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Dana Dudičová
9. November 2023
Zmluva o nájme HM-Hišem
Zmluva o nájme HM č. 25/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Emil Hišem
9. November 2023
Zmluva o nájme HM-Hišem
Zmluva o nájme HM č. 26/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Emil Hišem
9. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-26/2023
SSOD-26/2023
300,00 € František Engel Obec Belá nad Cirochou
8. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. C1/ŠFRB/2023
C21/ŠFRB/2023
0,00 € Richard Lecký Obec Belá nad Cirochou
7. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-24/2023
SSOD-24/2023
0,00 € Dorota Remešníková Obec Belá nad Cirochou
2. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-25/2023
SSOD-25/2023
300,00 € Martin Burik Obec Belá nad Cirochou
24. Október 2023
Zmluva o nájme HM-Rebičová
Zmluva o nájme HM č. 24/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Magdaléna Rebičová
19. Október 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-23/2023
SSOD-23/2023
300,00 € Daniel Ľoch Obec Belá nad Cirochou
13. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. C21/ŠFRB/2023
Dohoda C21/ŠFRB/2022
0,00 € Helena Kresilová Obec Belá nad Cirochou
12. Október 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-22/2023
SSOD-22/2023
400,00 € Samuel Guzej Obec Belá nad Cirochou
11. Október 2023
Zmluva o nájme HM-Škutka
Zmluva o nájme HM 23/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Jozef Škutka