Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B12/ŠFRB/2023
Dohoda B12/ŠFRB/2023
0,00 € Ján Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A12/ŠFRB/2023
Dohoda A12/ŠFRB/2023
280,32 € Ján Hašuľ Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A17/ŠFRB/2023
Dohoda A17/ŠFRB/2023
471,96 € Katarína Lecká Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A26/ŠFRB/2023
Dohoda A26/ŠFRB/2023
471,96 € Mgr. Martina Hišemová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B24/ŠFRB/2023
Dohoda B24/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Burda Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. C13/ŠFRB/2023
C13/ŠFRB/2013
0,00 € Peter Burik Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B28/ŠFRB/2023
B28/ŠFRB/2023
0,00 € Ladislav Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A15/ŠFRB/2023
A15/ŠFRB/2023
0,00 € Adrián Galajda Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B21/ŠFRB/2023
B21/ŠFRB/2023
0,00 € Viliam Hišem Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B16/ŠFRB/2023
Dohoda B16/ŠFRB/2023
443,85 € Martin Dlužanin Obec Belá nad Cirochou
29. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B25/ŠFRB/2023
Dohoda B25/ŠFRB/2023
546,00 € Mgr. Júlia Regulová Obec Belá nad Cirochou
29. November 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. C21/ŠFRB/2022
Dohoda C21/ŠFRB/2022 - ukončenie
0,00 € Bc. Júlia Haburajová Obec Belá nad Cirochou
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B25/ŠFRB/2023
B25/ŠFRB/2023
0,00 € Mgr. Júlia Regulová Obec Belá nad Cirochou
28. November 2023
Dodatok č. 1 k ZoD 01/MAS/2023
Dodatok č. 1 k ZoD 01/MAS/2023
40 317,71 € REKOS spol. s r.o. Obec Belá nad Cirochou
23. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-28/2023
SSOD-28/2023
300,00 € Júlia Haburajová Obec Belá nad Cirochou
22. November 2023
Zmluva o nájme HM-Cimbáková
Zmluva o nájme HM č. 28/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Ľudmila Cimbáková
21. November 2023
Kúpna Zmluva Xerox
Kúpna zmluva XEROX
0,00 € XEROX LIMITED Obec Belá nad Cirochou
15. November 2023
Zmluva o nájme HM-Gabriková
Zmluva o nájme HM č. 27/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Pavlina Gabriková
15. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného domu v Belej nad Cirochou č. SSOD-27/2023
SSOD-27/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Dana Dudičová
9. November 2023
Zmluva o nájme HM-Hišem
Zmluva o nájme HM č. 25/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Emil Hišem