Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Zmluva o nájme HM-Hišem
Zmluva o nájme HM č. 26/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Emil Hišem
9. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-26/2023
SSOD-26/2023
300,00 € František Engel Obec Belá nad Cirochou
8. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. C1/ŠFRB/2023
C21/ŠFRB/2023
0,00 € Richard Lecký Obec Belá nad Cirochou
7. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-24/2023
SSOD-24/2023
0,00 € Dorota Remešníková Obec Belá nad Cirochou
2. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-25/2023
SSOD-25/2023
300,00 € Martin Burik Obec Belá nad Cirochou
24. Október 2023
Zmluva o nájme HM-Rebičová
Zmluva o nájme HM č. 24/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Magdaléna Rebičová
19. Október 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-23/2023
SSOD-23/2023
300,00 € Daniel Ľoch Obec Belá nad Cirochou
13. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. C21/ŠFRB/2023
Dohoda C21/ŠFRB/2022
0,00 € Helena Kresilová Obec Belá nad Cirochou
12. Október 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-22/2023
SSOD-22/2023
400,00 € Samuel Guzej Obec Belá nad Cirochou
11. Október 2023
Zmluva o nájme HM-Škutka
Zmluva o nájme HM 23/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Jozef Škutka
6. Október 2023
Zmluva o nájme HM-Bednár
Zmluva o nájme HM 22/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Radoslav Bednár
5. Október 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-21/2023
SSOD-21/2023
300,00 € Daša Čižmárová Obec Belá nad Cirochou
27. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-20/2023
SSOD-20/2023
300,00 € Juliana Pavliková Obec Belá nad Cirochou
22. September 2023
Zmluva o nájme bytu č. C24/ŠFRB/2023
C24/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Škutka Obec Belá nad Cirochou
20. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-19/2023
SSOD-19/2023
300,00 € Viktória Buriková Obec Belá nad Cirochou
19. September 2023
Zmluva o nájme HM-Jozefiaková
Zmluva o nájme HM 21/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Helena Jozefiaková
14. September 2023
Zmluva o nájme HM-Haburaj
Zmluva o nájme HM 20/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Jozef Haburaj
14. September 2023
ZoD, Spracovanie projektovej dokumentácie Zariadenie pre Seniorov, Belá nad Cirochou
ZoD č. 01/VO2/2023
64 900,00 € Ing. Peter Berezňák - IPV Obec Belá nad Cirochou
14. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-18/2023
SSOD-18/2023
300,00 € Dominik Valiga Obec Belá nad Cirochou
12. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD 17/2023
SSOD 17/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Martina Drábová