Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Mandátna zmluva 01/2023
Mandátna zmluva 01/2023
1 400,00 € Ing. Katarína Ježová Obec Belá nad Cirochou
29. Máj 2023
Zmluva č. 323 0874 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 323 0874
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Belá nad Cirochou
26. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu č. C26/ŠFRB/2023
C26/ŠFRB/2023
0,00 € Mgr. Matúš Haburaj Obec Belá nad Cirochou
25. Máj 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-06/2023
SSOD-06/2023
0,00 € Miroslava Gabriková Obec Belá nad Cirochou
25. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. C26/ŠFRB/2023
Dohoda C26/ŠFRB/2022
0,00 € Jozef Jenčo Obec Belá nad Cirochou
22. Máj 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác Chodník pre peších, Ul. drieňová a autobusové zastávky
ZoD-02/2023
109 388,61 € REKOS spol. s r.o. Obec Belá nad Cirochou
17. Máj 2023
Zmluva o nájme HM-Čižmár
Zmluva o nájme HM 10/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Ján Čižmár
17. Máj 2023
Zmluva o nájme HM-Čižmár
Zmluva o nájme HM 09/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Ján Čižmár
13. Máj 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného domu
SSOD-05/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Veronika Mišková
9. Máj 2023
Zmluva o nájme HM-Gnipová
Zmluva o nájme HM 06/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Iveta Gnipová
9. Máj 2023
Zmluva o nájme HM-Kováčová
Zmluva o nájme HM 03/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Ľubica Kováčová
9. Máj 2023
Zmluva o nájme HM-Petrová
Zmluva o nájme HM 01/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Lýdia Petrová
9. Máj 2023
Zmluva o nájme HM-Bajus
Zmluva o nájme HM 05/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Ján Bajus
9. Máj 2023
Zmluva o nájme HM-Demeter
Zmluva o nájme HM 04/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Ladislav Demeter
9. Máj 2023
Zmluva o nájme HM-Hašuľová
Zmluva o nájme HM 02/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Ľubica Hašuľová
9. Máj 2023
Zmluva o nájme HM-Pavlisková
Zmluva o nájme HM 08/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Marcela Pavlisková
9. Máj 2023
Zmluva o nájme HM-Dunajová
Zmluva o nájme HM 07/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Blažena Dunajová
5. Máj 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-04/2023
SSOD-04/2023
0,00 € Denisa Holubová Obec Belá nad Cirochou
4. Máj 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny ul. Partizánska
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny ul. Partizánska
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Belá nad Cirochou
4. Máj 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-03/2023
SSOD-03/2023
0,00 € Denisa Holubová Obec Belá nad Cirochou