Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluva o nájme bytu č. C24/ŠFRB/2022
Dohoda C24/ŠFRB/2022
0,00 € Matúš Škutka Obec Belá nad Cirochou
7. September 2023
Zmluva o nájme HM-Skalická
Zmluva o nájme HM 17/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Gabriela Skalická
7. September 2023
Zmluva o nájme HM-Skalická
Zmluva o nájme HM 18/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Gabriela Skalická
7. September 2023
Zmluva o nájme HM-Skalická
Zmluva o nájme HM 19/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Gabriela Skalická
6. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-16/2023
SSOD-16/2023
400,00 € Jozef Hančarik Obec Belá nad Cirochou
6. September 2023
Kúpna zmluva Slovak Telekom
Kúpna zmluva Slovak Telekom
31,00 € Slovak Telekom,a.s. Obec Belá nad Cirochou
30. August 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-15/2023
SSOD-15/2023
400,00 € Petra Céreová Obec Belá nad Cirochou
28. August 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky č. B14/ŠFRB/2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky č. B14/ŠFRB/2023
0,00 € Jana Karľová Obec Belá nad Cirochou
28. August 2023
Zmluva o nájme bytu č. B14/ŠFRB/2023
B14/ŠFRB/2023
0,00 € Jana Karľová Obec Belá nad Cirochou
24. August 2023
Zmluva o nájme HM-Bartek
Zmluva o nájme HM 15/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Barbara Bartek
24. August 2023
Zmluva o nájme HM-Bocanová
Zmluva o nájme HM 16/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Daniela Bocanová
24. August 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-14/2023
SSOD-14/2023
0,00 € Frederik Svistun Obec Belá nad Cirochou
24. August 2023
Dodatok č. 1 ZoD č. 001/2023
Dodatok č. 1 ZoD č. 001/2023
4 789,56 € Rastislav Mucha RAMSTAV Obec Belá nad Cirochou
21. August 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
0,00 € Občianske združenie Svet Pre Každého Obec Belá nad Cirochou
17. August 2023
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce
Dohoda č. 44/2023/MPO
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Belá nad Cirochou
16. August 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-13/2023
SSOD-13/2023
0,00 € Michal Fedič Obec Belá nad Cirochou
10. August 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-12/2023
SSOD-12/2023
400,00 € Zuzana Kocová Obec Belá nad Cirochou
8. August 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B15ŠFRB2023
Dohoda B15/ŠFRB/2023
0,00 € Ing. Pavol Hašuľ Obec Belá nad Cirochou
2. August 2023
Zmluva o nájme bytu č. B15/ŠFRB/2023 zo dňa 01.08.2023
Zmluva č. B15/ŠFRB/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Pavol Hašuľ
26. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena, elektroenergetické zariadenia
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1382/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Belá nad Cirochou