Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Nájomná zmluva I/1/2022/BD18 - nájom obecného bytu Byster č.313
I/1/2022/BD18
0,00 € Oprondeková Kristína Sady nad Torysou
3. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD - fitness cvičenie
80/2022 INT
10,00 € Andrea Vangorová Sady nad Torysou
28. September 2022
Dodatok k Zmluve o dielo
79/2022 INT
0,00 € KOSIT a.s. Sady nad Torysou
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
78/2022 INT
70,00 € Jana Košková Sady nad Torysou
20. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
77/2022 INT
33,00 € Eged Ondrej Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
69/2022 INT
16,50 € Janeková Božena Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
71/2022 INT
33,00 € Janeková Božena Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
73/2022 INT
33,00 € Janeková Božena Sady nad Torysou
19. September 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
75/2022 INT
16,50 € Janeková Božena Sady nad Torysou
5. September 2022
Zmluva o vedení účtovníctva
66/2022 INT
500,00 € Ing. Andrea Onušková Sady nad Torysou
5. September 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - koncert
67/2022
850,00 € Universal Music, s.r.o. Sady nad Torysou
5. September 2022
Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva Národného projektu „Chyť sa svojej šance“-
22/41/054/525
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_492
55/2022 INT
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Sady nad Torysou
25. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD
65/2022 INT
33,00 € Marcela Egedová Sady nad Torysou
18. August 2022
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
64/2022 INT
0,00 € LUNYS,s.r.o. Sady nad Torysou
18. August 2022
Zmluva na dodávku ovocia,zeleniny a výrobkov z nich
63/2022 INT
0,00 € LUNYS,s.r.o. Sady nad Torysou
17. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
60/2022 INT
33,00 € JUDr. Mária Vasiľová Sady nad Torysou
17. August 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
61/2022 INT
33,00 € JUDr. Mária Vasiľová Sady nad Torysou
17. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
62/2022 INT
0,00 € LUNYS,s.r.o. Sady nad Torysou
15. August 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
58/2022 INT
33,00 € Juhászová Jolana Sady nad Torysou