Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
PZP-H1-poľnohospodárske a lesné traktory, vozidlá na prevoz včelstiev
2408967942
48,00 € Generali poisťovňa Sady nad Torysou
27. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/41/054/832
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
19. Apríl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
226
33,00 € Marta Kolesárová Sady nad Torysou
12. Apríl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
407B
33,00 € Marta Kaduková Sady nad Torysou
11. Apríl 2023
Zabezpečenie zberu použitých textílií, odevov a obuvi, zberné kontajnery bielej farby.
17/2023 INT
480,00 € EKOCHARITA TATRY občianske združenie Sady nad Torysou
6. Apríl 2023
Zmluva č.2/2023 o poskytnutí dotácie na spríjemnenie kultúrneho a spoločenského života členov zväzu, ozdravovacie pobyty
16/2023 INT
3 000,00 € Jednota dôchodcov Slovenska - Byster Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.3/2023 o poskytnutí dotácie na odvodnenie pozemku okolo chrámu, opravu fasády chrámu, opravu hospodárskej budovy
12/2023 INT
4 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zdoba Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.4/2023 o poskytnutí dotácie na opravu a údržbu múrika, výmena oplotenia veľkej a malej bránky z rozpočtu poskytovateľa
11/2023 INT
4 000,00 € Reformovaný cirkevný zbor Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.5/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
13/2023 INT
4 000,00 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia panny Márie - filiálka Byster Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.6/2023 o poskytnutí dotácie na športovú činnosť
14/2023 INT
4 000,00 € FC Zdoba so sídlom Byster 189 Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.1/2023 o poskytnutí dotácie na športovú činnosť klubu
15/2023 INT
4 000,00 € TJ MLADOSŤ so sídlom Byster Sady nad Torysou
30. Marec 2023
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Sady nad Torysou
10/2023 INT
34 560,00 € OON Desing s.r.o. Košice Sady nad Torysou
23. Marec 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
392
33,00 € Mária Petrová Sady nad Torysou
21. Marec 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
9/2023 INT
33,00 € Mária Duplinská Sady nad Torysou
17. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD
8/2023 INT
70,00 € Košková Jana Sady nad Torysou
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Rozšírenie rozvodu pitnej vody v prostredí MRK v obci Sady nad Torysou
ZM_SEP-IMRK2-2023-004610
48 428,10 € Ministerstvo vnútra SR Sady nad Torysou
15. Marec 2023
Poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí
2023000515
950,00 € Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A,04011 Košice Sady nad Torysou
14. Marec 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - prenájom hrobového miesta
368A
33,00 € Mgr. Slávka Uhríková Sady nad Torysou
8. Marec 2023
Zmena projektu
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.309070BFY6
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Sady nad Torysou
3. Marec 2023
Zmena zmluvných podmienok
Dodatok č.5
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Sady nad Torysou