Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnej služby
8/2024 INT
250,00 € JUDr. Michal Novák Obec Sady nad Torysou
18. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD Byster
6/2024 INT
70,00 € Marek Leščinský Obec Sady nad Torysou
9. Február 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
204
33,00 € Marián Šoffa Obec Sady nad Torysou
9. Február 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00324680/000/2024
118,80 € INISOFT s.r.o. Obec Sady nad Torysou
2. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2024
33,00 € Vladimír Presuľ Obec Sady nad Torysou
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2024 INT
33,00 € Alžbeta Kaľuhová Obec Sady nad Torysou
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2024 INT
0,00 € Jednota dôchodcov Slovenska - Byster Obec Sady nad Torysou
19. Január 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
13
33,00 € Helena Keruľ Kmecová Obec Sady nad Torysou
17. Január 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
221C
300,00 € Mária Bujalošová Obec Sady nad Torysou
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2024 INT
70,00 € Adriana Myjavcová Obec Sady nad Torysou
5. Január 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
244K
33,00 € Zmetáková Anna Obec Sady nad Torysou
3. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
1/2024 INT
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sady nad Torysou
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - Stavebný dozor k stavbe "Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torysou"
40/2023 INT
27 300,00 € Ing. Peter Halcin Obec Sady nad Torysou
15. December 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. K2222
39/2023 INT
75,34 € Olšanka spol, s.r.o. Sady nad Torysou
15. December 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
244L
33,00 € Adriána Kupková Sady nad Torysou
6. December 2023
Zmluva o dielo - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torysou
38/2023 INT
1 367 152,58 € STAVOTREND MI s.r.o. Obec Sady nad Torysou
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
36/2023 INT
70,00 € Martin Osif Sady nad Torysou
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
35/2023 INT
20,00 € Ondrej Eged Sady nad Torysou
27. November 2023
Zmluva o grantovom účte
34/2023 INT
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Sady nad Torysou
27. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
160
33,00 € Libuša Hertnekiová Sady nad Torysou