Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
22/01/12/9
27,51 € TM Farm s.r.o. Sady nad Torysou
5. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - prenájom hrobového miesta
244J
33,00 € Stanislav Horňák Sady nad Torysou
30. Máj 2023
Zber kuchynského BIO odpadu z domácnosti v bytovom dome prostredníctvom zberu 120L nádob
BIO2023/KE1004
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
22. Máj 2023
Poskytovanie audiíorských služieb
10/O/2023
1 000,00 € UCTOAUDIT s.r.o. licencia UDVA č.376 Sady nad Torysou
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze kuchynského odpadu, použitých olejov a tukov - MŠ Byster
SZ2023/KE1075
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze kuchynského odpadu, použitých olejov a tukov -ZŠ Zdoba
SZ2023/KE1068
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
16. Máj 2023
Prenájom hrobového miesta
63
33,00 € Marta Janočková Sady nad Torysou
15. Máj 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
21/2023 INT
20,00 € Cyril Osif Sady nad Torysou
9. Máj 2023
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
1423 255
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Sady nad Torysou
5. Máj 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
20/2023 INT
20,00 € Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 33-73 Sady nad Torysou
2. Máj 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
150A
33,00 € Bartolomej Seman Sady nad Torysou
2. Máj 2023
Vypracovanie PD - rozšírenie ambulantného strediska v obci Sady nad Torysou
18/2023INT
11 880,00 € VEQER, s.r.o. Sady nad Torysou
2. Máj 2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie- rozšírenie kapacít MŠ v obci Sady nad Torysou
19/2023 INT
11 040,00 € VEQER, s.r.o. Sady nad Torysou
27. Apríl 2023
PZP -L2-prívesy nad 750kg
2408967925
30,00 € Generali poisťovňa Sady nad Torysou
27. Apríl 2023
PZP-H1-poľnohospodárske a lesné traktory, vozidlá na prevoz včelstiev
2408967942
48,00 € Generali poisťovňa Sady nad Torysou
27. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/41/054/832
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
19. Apríl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
226
33,00 € Marta Kolesárová Sady nad Torysou
12. Apríl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
407B
33,00 € Marta Kaduková Sady nad Torysou
11. Apríl 2023
Zabezpečenie zberu použitých textílií, odevov a obuvi, zberné kontajnery bielej farby.
17/2023 INT
480,00 € EKOCHARITA TATRY občianske združenie Sady nad Torysou
6. Apríl 2023
Zmluva č.2/2023 o poskytnutí dotácie na spríjemnenie kultúrneho a spoločenského života členov zväzu, ozdravovacie pobyty
16/2023 INT
3 000,00 € Jednota dôchodcov Slovenska - Byster Sady nad Torysou