Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na športovú činnosť
6/2022
4 000,00 € TJ Mladosť Sady nad Torysou
18. Máj 2022
Kúpna zmluva - potraviny ŚJ v obci
7/2022
0,00 € KOMFOS Prešov s.r.o. Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
1/2022
4 000,00 € FC Zdoba Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
3/2022
4 000,00 € Reformovaný cirkevný zbor Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD
34/2022
0,00 € Gréckokatolícka cirkev Zdoba Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD
33/2022
70,00 € Jaroslav Jaško Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022.
5/2022
4 000,00 € Rímskokatolícka farnosť - filiálka Byster Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
4/2022
3 000,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Sady nad Torysou Sady nad Torysou
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie det
27/2022
1 131,52 € Mesto Košice Sady nad Torysou
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2022
2/2022
1 045,68 € PATRIA n.o. Sady nad Torysou
4. Máj 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD
26/2022
70,00 € Ing. Anton Ivan Sady nad Torysou
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo - Oddychová zóna časť Byster
24/2022
75 078,64 € RAPAL Sady nad Torysou
25. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1992/VSD/2021
0,00 € Východoslovenská distribučná ,a.s. Sady nad Torysou
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta
393
33,00 € Gabriel Pereš Sady nad Torysou
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta
128
33,00 € Ladislav Hintoš Sady nad Torysou