Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o grantovom účte
34/2023 INT
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Sady nad Torysou
27. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
160
33,00 € Libuša Hertnekiová Sady nad Torysou
21. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 7.12.2021
33/2023 INT
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Sady nad Torysou
14. November 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-19-0951 2019/Obec
32/2023 INT
0,00 € KOSIT a.s. Sady nad Torysou
10. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobové miesto)
332
33,00 € Hrabkovská Jana Sady nad Torysou
10. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobové miesto)
167
33,00 € Hrabkovská Jana Sady nad Torysou
10. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobové miesto)
218
16,50 € Hrabkovská Jana Sady nad Torysou
2. November 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
213
33,00 € Mária Osifová Sady nad Torysou
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
0069/2023
34 560,00 € Ministerstvo školstva, ved, výskumu a športu Sady nad Torysou
20. Október 2023
Dohoda podľa §10 o pomoci v hmotnej núdzi
23/41/010/31
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
17. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_656
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Sady nad Torysou
17. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/41/054/2154
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
13. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
31/2023 INT
70,00 € Milan Myjavec Sady nad Torysou
12. Október 2023
Poskytnutie finančného príspevku opatrovateľskej služby neverejným poskytovateľom.
30/2023 INT
1 200,00 € PATRIA n.o. Zariadenie pre seniorov Sady nad Torysou
11. Október 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
400
33,00 € Peter Csizmár Sady nad Torysou
10. Október 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
399
33,00 € Kočišová Paulína Sady nad Torysou
6. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
29/2023 INT
180,00 € Lucia Kolesárová Sady nad Torysou
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - čistiareň
UVTOS-03359/34-SA-2023
2,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sady nad Torysou
29. September 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
I/6/2023/BD18
0,00 € Peter Bujňak Sady nad Torysou
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt Vybavenie jedálne materskej školy
IROP-CLLD-Q066-512-004-002
14 043,66 € Miestna akčná skupina OLŠAVA-TORYSA,o.z. Sady nad Torysou