Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Zmluva č.4/2023 o poskytnutí dotácie na opravu a údržbu múrika, výmena oplotenia veľkej a malej bránky z rozpočtu poskytovateľa
11/2023 INT
4 000,00 € Reformovaný cirkevný zbor Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.5/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
13/2023 INT
4 000,00 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia panny Márie - filiálka Byster Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.6/2023 o poskytnutí dotácie na športovú činnosť
14/2023 INT
4 000,00 € FC Zdoba so sídlom Byster 189 Sady nad Torysou
5. Apríl 2023
Zmluva č.1/2023 o poskytnutí dotácie na športovú činnosť klubu
15/2023 INT
4 000,00 € TJ MLADOSŤ so sídlom Byster Sady nad Torysou
30. Marec 2023
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Sady nad Torysou
10/2023 INT
34 560,00 € OON Desing s.r.o. Košice Sady nad Torysou
23. Marec 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
392
33,00 € Mária Petrová Sady nad Torysou
21. Marec 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
9/2023 INT
33,00 € Mária Duplinská Sady nad Torysou
17. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD
8/2023 INT
70,00 € Košková Jana Sady nad Torysou
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Rozšírenie rozvodu pitnej vody v prostredí MRK v obci Sady nad Torysou
ZM_SEP-IMRK2-2023-004610
48 428,10 € Ministerstvo vnútra SR Sady nad Torysou
15. Marec 2023
Poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí
2023000515
950,00 € Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A,04011 Košice Sady nad Torysou
14. Marec 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - prenájom hrobového miesta
368A
33,00 € Mgr. Slávka Uhríková Sady nad Torysou
8. Marec 2023
Zmena projektu
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.309070BFY6
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Sady nad Torysou
3. Marec 2023
Zmena zmluvných podmienok
Dodatok č.5
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Sady nad Torysou
24. Február 2023
Prenájom nebytových priestorov - KD
7/2023 INT
70,00 € Vladimír Guzi Sady nad Torysou
22. Február 2023
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku - Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1
6/2023 INT
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Sady nad Torysou
21. Február 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
224
33,00 € Mária Berešová Sady nad Torysou
13. Február 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
3/2023
50,00 € Súkromné centrum voľného času Benjakovce Sady nad Torysou
2. Február 2023
Nájomná zmluva bytový dom byt č.4
II/4/2023/BD18
0,00 € Gabriela Kopperová Sady nad Torysou
23. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD - kar
4/2023 INT
33,00 € Eged Marián Sady nad Torysou
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2023
5/2023 INT
100,00 € Základná škola s materskou školou sv.Marka Križina Sady nad Torysou