Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania adm. podkladov
52/2022 INT
1 300,00 € Združenie VIDIEK Sady nad Torysou
22. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
51/2022 INT
0,00 € Východoslovenská distribučná , a.s. Sady nad Torysou
21. Jún 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 11.4.2018
50/2022 INT
0,00 € Slovenský červený kríž Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta
125
33,00 € Magdaléna Bérešová Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Dodatok č.1 k NZ
I/10/2019/BD18
0,00 € Denisa Vargová Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemkov a o zriadení vecného bremena
45/2022 INT
100,00 € Združenie Urbariatníkov obce Byster Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
1422 247
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Sady nad Torysou
20. Jún 2022
Nájomná zmluva č. II/14/2022/BD18 - bytový dom
II/14/2022/BD18
0,00 € Arleta Gliganičová Sady nad Torysou
17. Jún 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely opatrovateľských služieb
43/200 INT
0,00 € Obec Beniakovce Sady nad Torysou
17. Jún 2022
Nájomná zmluva
49/2022 INT
76,08 € MONA-pharmed s.r.o. Sady nad Torysou
14. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č ZM_KO_OD_19_0951 2019_OBEC
č ZM_KO_OD_19_0951 2019_OBEC
0,00 € KOSIT a.s. Sady nad Torysou
13. Jún 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
01/2022
5 700,00 € STELL s.r.o Obec Sady nad Torysou
3. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
19/O/2022
1 200,00 € UCTOAUDIT s.r.o. Sady nad Torysou
26. Máj 2022
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 14.7.2021
39/2022
420,00 € IZVOR s.r.o. Sady nad Torysou
26. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zámennej zmluve zo dňa 13.12.2021
40/2022
0,00 € Ing.Štefan Gédra Sady nad Torysou
26. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
41/2022
33,00 € Ján Mihaľ Sady nad Torysou
24. Máj 2022
Z M L U V A O D I E L O
2022/GA/01/008
210 114,62 € STRABAG s.r.o. Sady nad Torysou
20. Máj 2022
Nájomná zmluva nebytových priestorov
37/2022
33,00 € Marta Ivanová Sady nad Torysou
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na športovú činnosť
6/2022
4 000,00 € TJ Mladosť Sady nad Torysou
18. Máj 2022
Kúpna zmluva - potraviny ŚJ v obci
7/2022
0,00 € KOMFOS Prešov s.r.o. Sady nad Torysou