Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí
2023000515
950,00 € Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A,04011 Košice Sady nad Torysou
14. Marec 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - prenájom hrobového miesta
368A
33,00 € Mgr. Slávka Uhríková Sady nad Torysou
8. Marec 2023
Zmena projektu
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.309070BFY6
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Sady nad Torysou
3. Marec 2023
Zmena zmluvných podmienok
Dodatok č.5
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Sady nad Torysou
24. Február 2023
Prenájom nebytových priestorov - KD
7/2023 INT
70,00 € Vladimír Guzi Sady nad Torysou
22. Február 2023
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku - Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1
6/2023 INT
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Sady nad Torysou
21. Február 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
224
33,00 € Mária Berešová Sady nad Torysou
13. Február 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
3/2023
50,00 € Súkromné centrum voľného času Benjakovce Sady nad Torysou
2. Február 2023
Nájomná zmluva bytový dom byt č.4
II/4/2023/BD18
0,00 € Gabriela Kopperová Sady nad Torysou
23. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD - kar
4/2023 INT
33,00 € Eged Marián Sady nad Torysou
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2023
5/2023 INT
100,00 € Základná škola s materskou školou sv.Marka Križina Sady nad Torysou
20. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
3/2023 INT
33,00 € Kimáková Darina Sady nad Torysou
17. Január 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
221D
33,00 € Kimáková Darina Sady nad Torysou
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2/2023
0,00 € CVČ pri ZŠ a MŠ Rozhanovce Sady nad Torysou
12. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
2/2023 INT
70,00 € Martin Osif Sady nad Torysou
10. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
1/2023 INT
33,00 € JUDr. Mária Vasiľová Sady nad Torysou
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
88/2022 INT
0,00 € Jednota dôchodcov Slovenska - Byster Sady nad Torysou
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD
89/2022 INT
10,00 € Andrea Vangorová Sady nad Torysou
21. December 2022
Nájomná zmluva č.391 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
391
33,00 € Ľubomír Jaselský Sady nad Torysou
20. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.2022/GA/01/008 - "Rekonštrukcia chodníka a odvodnenie v k.ú. Byster-Majer"
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.2022/GA/01/008
228 554,52 € STRABAG s.r.o Sady nad Torysou