Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na športovú činnosť klubu
6/2024/D
4 000,00 € TJ MLADOSŤ so sídlom Byster Obec Sady nad Torysou
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
1
33,00 € Štefan Kotterle Obec Sady nad Torysou
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva - dočasného užívania pozemku - Byster
12/2024 INT
65,00 € Delitrans s.r.o. Obec Sady nad Torysou
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
156
33,00 € Andrej Dávid Obec Sady nad Torysou
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD Byster
11/2024 INT
70,00 € Marek Vasiľ Obec Sady nad Torysou
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD malá sála
10/2024 INT
100,00 € SocialComplet o.z. Obec Sady nad Torysou
4. Apríl 2024
Príkazná zmluva k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania-zemného plynu
145/VO/01/2024/PL-KS
600,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Sady nad Torysou
28. Marec 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
376
33,00 € Milan Mikita Obec Sady nad Torysou
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1424 244
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Sady nad Torysou
20. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
9/2024 INT
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Obec Sady nad Torysou
13. Marec 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
221E
33,00 € Karol Knap Obec Sady nad Torysou
9. Marec 2024
Zmluva o dodávke plynu
P1365/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Sady nad Torysou
26. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD Byster
7/2024 INT
33,00 € Monika Bujňaková Obec Sady nad Torysou
26. Február 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
1Z
33,00 € Monika Bujňaková Obec Sady nad Torysou
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnej služby
8/2024 INT
250,00 € JUDr. Michal Novák Obec Sady nad Torysou
18. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD Byster
6/2024 INT
70,00 € Marek Leščinský Obec Sady nad Torysou
9. Február 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
204
33,00 € Marián Šoffa Obec Sady nad Torysou
9. Február 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00324680/000/2024
118,80 € INISOFT s.r.o. Obec Sady nad Torysou
2. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2024
33,00 € Vladimír Presuľ Obec Sady nad Torysou
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2024 INT
33,00 € Alžbeta Kaľuhová Obec Sady nad Torysou