Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt Vybavenie jedálne materskej školy
IROP-CLLD-Q066-512-004-002
14 043,66 € Miestna akčná skupina OLŠAVA-TORYSA,o.z. Sady nad Torysou
11. September 2023
Prenájom nebytových priestorov na fitnes cvičenie
28/2023 INT
10,00 € Andrea Vangorová Sady nad Torysou
11. September 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
401
33,00 € Juraj Hertneki Sady nad Torysou
11. September 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
368
33,00 € Marta Tomášová Sady nad Torysou
8. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/133397/001
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Sady nad Torysou
10. August 2023
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia MŠ v obci Sady nad Torysou
26/2023 INT
29 400,00 € OON Desing s.r.o. Košice Sady nad Torysou
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v obci Sady nad Torysou
25/2023 INT
57 200,00 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Sady nad Torysou
1. August 2023
Grantový účet vymedzený poskytovateľom dotácie
24/2023 INT
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Sady nad Torysou
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.06.2023. - Rozšírenie rozvodu pitnej vody
23/2023 INT
55 262,76 € Envirobau s.r.o. Sady nad Torysou
21. Júl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
398
33,00 € Mária Bérešová Sady nad Torysou
20. Júl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
137
66,00 € Soňa Fixová Sady nad Torysou
7. Júl 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
I/2/2023
0,00 € Lenka Mattová Sady nad Torysou
7. Júl 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
II/7/2023/BD18
0,00 € Peter Bujňak Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
II/12/2023/BD18
0,00 € Peter Kaukes Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájom nehnuteľnosti byt č.12 v BD Byster č.313
II/18/2023/BD18
0,00 € Jana Köverová Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
č.67
33,00 € Marta Hertnekiová Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
č.92
33,00 € Oľga Gamratová Sady nad Torysou
23. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
93
33,00 € Ján Miháľ Sady nad Torysou
20. Jún 2023
Zmluva o dielo Stavebné práce "Sady nad Torysou - Rozšírenie rozvodu pitnej vody"
22/2023 INT
55 262,76 € Envirobau s.r.o. Sady nad Torysou
9. Jún 2023
Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
22/01/12/9
27,51 € TM Farm s.r.o. Sady nad Torysou