Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
3/2023 INT
33,00 € Kimáková Darina Sady nad Torysou
17. Január 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
221D
33,00 € Kimáková Darina Sady nad Torysou
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2/2023
0,00 € CVČ pri ZŠ a MŠ Rozhanovce Sady nad Torysou
12. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
2/2023 INT
70,00 € Martin Osif Sady nad Torysou
10. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
1/2023 INT
33,00 € JUDr. Mária Vasiľová Sady nad Torysou
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
88/2022 INT
0,00 € Jednota dôchodcov Slovenska - Byster Sady nad Torysou
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD
89/2022 INT
10,00 € Andrea Vangorová Sady nad Torysou
21. December 2022
Nájomná zmluva č.391 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
391
33,00 € Ľubomír Jaselský Sady nad Torysou
20. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.2022/GA/01/008 - "Rekonštrukcia chodníka a odvodnenie v k.ú. Byster-Majer"
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.2022/GA/01/008
228 554,52 € STRABAG s.r.o Sady nad Torysou
19. December 2022
Zmluva o grantovom účte
87/2022 INT
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Sady nad Torysou
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
86/2022 INT
33,33 € JAZERO n.o. Sady nad Torysou
24. November 2022
Odber, preprava a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácností v obci Sady nad Torysou
85/2022 INT
0,00 € KOSIT a.s. Sady nad Torysou
22. November 2022
Realizácia aktivačnej činnosti
Dohoda č.22/41/012/16
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
18. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
84/2023 INT
70,00 € Gabriela Bruníková Sady nad Torysou
16. November 2022
Dar - Protipovodňový vozík -súprava
Darovacia zmluva č.p: KRHZ-KE-VO-430/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Sady nad Torysou
9. November 2022
Nájomná zmluva č.225 o dočasnom užívaní pozemku (hrobových miesta )
225
33,00 € Fečíková Alžbeta Sady nad Torysou
8. November 2022
Nájomná zmluva - poskytovanie pohostinných služieb a rýchleho občerstvenia
83/2022 INT
0,00 € IZVOR s.r.o. Sady nad Torysou
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb-športový výcvik pre deti MŠ Zdoba
82/2022 INT
400,00 € Futbalová škola Košice o.z. Sady nad Torysou
19. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
81/2022 INT
33,00 € JUDr. Bohumír Zaujec Sady nad Torysou
4. Október 2022
Nájomná zmluva I/1/2022/BD18 - nájom obecného bytu Byster č.313
I/1/2022/BD18
0,00 € Oprondeková Kristína Sady nad Torysou