Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
398
33,00 € Mária Bérešová Sady nad Torysou
20. Júl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
137
66,00 € Soňa Fixová Sady nad Torysou
7. Júl 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
I/2/2023
0,00 € Lenka Mattová Sady nad Torysou
7. Júl 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
II/7/2023/BD18
0,00 € Peter Bujňak Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájom nehnuteľnosti v bytovom dome Byster č.313
II/12/2023/BD18
0,00 € Peter Kaukes Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájom nehnuteľnosti byt č.12 v BD Byster č.313
II/18/2023/BD18
0,00 € Jana Köverová Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
č.67
33,00 € Marta Hertnekiová Sady nad Torysou
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
č.92
33,00 € Oľga Gamratová Sady nad Torysou
23. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
93
33,00 € Ján Miháľ Sady nad Torysou
20. Jún 2023
Zmluva o dielo Stavebné práce "Sady nad Torysou - Rozšírenie rozvodu pitnej vody"
22/2023 INT
55 262,76 € Envirobau s.r.o. Sady nad Torysou
9. Jún 2023
Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
22/01/12/9
27,51 € TM Farm s.r.o. Sady nad Torysou
5. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - prenájom hrobového miesta
244J
33,00 € Stanislav Horňák Sady nad Torysou
30. Máj 2023
Zber kuchynského BIO odpadu z domácnosti v bytovom dome prostredníctvom zberu 120L nádob
BIO2023/KE1004
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
22. Máj 2023
Poskytovanie audiíorských služieb
10/O/2023
1 000,00 € UCTOAUDIT s.r.o. licencia UDVA č.376 Sady nad Torysou
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze kuchynského odpadu, použitých olejov a tukov - MŠ Byster
SZ2023/KE1075
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze kuchynského odpadu, použitých olejov a tukov -ZŠ Zdoba
SZ2023/KE1068
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
16. Máj 2023
Prenájom hrobového miesta
63
33,00 € Marta Janočková Sady nad Torysou
15. Máj 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
21/2023 INT
20,00 € Cyril Osif Sady nad Torysou
9. Máj 2023
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
1423 255
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Sady nad Torysou
5. Máj 2023
Prenájom nebytových priestorov KD
20/2023 INT
20,00 € Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 33-73 Sady nad Torysou