Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Príkazná zmluva
31/2022
1,00 € Regionálne združenie obcí Košice - okolie Obec Šemša
26. Október 2022
Dodatok č. 16 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
30/2022
14 716,20 € Obec Jasov Obec Šemša
30. September 2022
Darovacia zmluva
29/2022
300,00 € Ubrbariát Šemša-pozemkové spoločenstvo Obec Šemša
27. September 2022
Zmluva o bežnom účte
28/2022
1,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
8. September 2022
Licenčná zmluva
27/2022
90,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Šemša
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP
26/2022
30 076,82 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Šemša
30. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
25/2022
1 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Šemša
23. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
24/2022
1,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
15. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
23/2022
2,52 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
29. Júl 2022
Zmluva o dodávke z verejného vodovodu
22/2022
1,00 € Obec Šemša Ing. Ladislav Andrejanin
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
18/2022
1 700,00 € Obec Šemša Kolkársky klub Šemša
25. Júl 2022
Darovacia zmluva
21/2022
1,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Šemša
4. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
16/2022
1,00 € WMC NETWORK, s.r.o. Obec Šemša
1. Júl 2022
Darovacia zmluva
19/2022
0,00 € KB house, s.r.o. Obec Šemša
1. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
20/2022
1,00 € KB house, s.r.o. Obec Šemša
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
17/2022
1 000,00 € Obec Šemša Šemša v pohybe
22. Jún 2022
Darovacia zmluva
15/2022
100,00 € ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo Obec Šemša
22. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
14/2022
300,00 € Obec Šemša treexin s.r.o.
20. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
13/2022
300,00 € Obec Šemša KOVSTAV - Ing. Zuzana Kováčová
13. Máj 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
12/2022
1,00 € Obec Šemša Pavol Jurov