Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní SS
12/2023
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
14. Február 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní SS
13/2023
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
7. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-01-15vs4
11/2023
72,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Šemša
6. Február 2023
Dohoda č. 23/41/054/51
10/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Šemša
25. Január 2023
Zmluva o dielo č. 120123-1
8/2023
1 300,00 € Diervilla spol s.r.o. Obec Šemša
25. Január 2023
Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
9/2023
1 862,86 € Obec Jasov Obec Šemša
23. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. UVTOS-04500/34-SA-2022
6/2023
2,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Obec Šemša
23. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie "IBV Viničky, Šemša - III. Etapa, časť SO 04 Splašková kanalizácia"
7/2023
0,00 € W-CONTROL s.r.o. Obec Šemša
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2019
5/2023
73 580,51 € SCARABEUS KOŠICE s.r.o. Obec Šemša
18. Január 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 08/2021 o platení úhrady za sociálnu službu
4/2023
0,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070BLM8
2/2023
40 920,39 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Šemša
16. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070BLM8
3/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Šemša
12. Január 2023
Zmluva č. 2/2023 o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
1/2023
0,00 € HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov Obec Šemša
15. December 2022
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
38/2022
3 716,52 € W-CONTROL s.r.o. Obec Šemša
23. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 16/2020
40/2022
180,00 € MMPR, s.r.o. Obec Šemša
9. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
37/2022
1,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Šemša
6. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
36/2022
1,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
22. November 2022
Kúpna zmluva
35/2022
1,00 € KB house, s.r.o. Obec Šemša
10. November 2022
Zmluva o dodávke plynu
34/2022
1,00 € Slovenský plynárensky priemysel a.s. Obec Šemša
31. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
32/2022
70,00 € Obec Šemša MAS RUDOHORIE o.z.