Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/10/16/2023
20,00 € Obec Šemša Eva Šimková
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/5/10/2023
20,00 € Obec Šemša Eva Šimková
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/6/11/2023
20,00 € Obec Šemša Eva Šimková
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/8/16/2023
20,00 € Obec Šemša Eva Šimková
7. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
67/2023
0,00 € Obec Šemša Jana Brnová
7. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
66/2023
0,00 € Obec Šemša Darina Bačová
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/1/5/2023
20,00 € Obec Šemša Ondrej Ačai
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/10/10/2023
10,00 € Obec Šemša Jolana Šimková
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/11/11/2023
10,00 € Obec Šemša Jolana Šimková
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/8/1/2023
20,00 € Obec Šemša Jolana Šimková
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/5/11/2023
10,00 € Obec Šemša Jolana Šimková
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/2/2023
20,00 € Obec Šemša Jolana Šimková
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/7/10/2023
10,00 € Obec Šemša Jolana Šimková
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/11/9/2023
20,00 € Obec Šemša Pavel Kozák
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/10/14/2023
20,00 € Obec Šemša Pavel Kozák
25. Október 2023
Darovacia zmluva
65/2023
5 000,00 € OZ IBV Vyšné poľo Obec Šemša
16. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
64/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Šemša
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Ukrajina
63/2023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Šemša
21. September 2023
Dodatok č. 2
62/2023
0,00 € REGINA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
7. September 2023
Zmluiva o združenej dodávke elektriny
61/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Šemša