Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 2/2023
35/2023
0,00 € HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov Obec Šemša
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15/2021
36/2023
0,00 € KONTRAKT JMV s.r.o. Obec Šemša
29. Máj 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
32/2023
40 920,30 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
29. Máj 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
31/2023
28 572,98 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
29. Máj 2023
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
33/2023
40,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku Obec Šemša
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423258 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
30/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Šemša
20. Apríl 2023
Mandátna zmluva č. 8/2023
29/2023
2 100,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Šemša
14. Apríl 2023
Dodatok č. 2
28/2023
0,00 € HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov Obec Šemša
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 01/2023
27/2023
6 950,00 € Ing.arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt SKA Obec Šemša
3. Apríl 2023
Darovacia zmluva
26/2023
200,00 € ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo Obec Šemša
30. Marec 2023
Darovacia zmluva
25/2023
0,00 € Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. Obec Šemša
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o plnom servise a údržbe č. 2019/024
21/2023
0,00 € Next Team s.r.o. Obec Šemša
15. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
22/2023
2,80 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/2023
43 908,89 € MULLDEX s.r.o. Obec Šemša
13. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 060323-1
20/2023
1 500,00 € Project Consult, spol. s r.o. Obec Šemša
6. Marec 2023
Darovacia zmluvan
19/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Šemša
2. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
18/2023
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Šemša
17. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme motorového vozidla
17/2023
0,40 € Mesto Medzev Obec Šemša
15. Február 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
14/2023
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
15. Február 2023
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas projektu
16/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Šemša