Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
59/2023
247,27 € Obec Jasov Obec Šemša
4. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Šmatár
60/2023
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
21. August 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
58/2023
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
18. August 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
57/2023
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
15. August 2023
Zmluva o spolupráci
56/2023
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Obec Šemša
9. August 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 08/2021 o platení úhrady za sociálnu službu - Kertész
54/2023
0,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
9. August 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 08/2021 o platení úhrady za sociálnu službu - Kertész
55/2023
0,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
3. August 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
53/2023
100 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
2. August 2023
Zmluva o dielo
51/2023
62 404,72 € REVIT HOUSE s. r. o. Obec Šemša
2. August 2023
Dodatok č. ZMLP-2021-340-000005/1
52/2023
0,00 € KOOR Východ,s.r.o. Obec Šemša
1. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
50/2023
80,40 € SOZA Obec Šemša
25. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
49/2023
3 996,00 € KHM s. r. o. Obec Šemša
19. Júl 2023
Dodatok k poistnej zmluve
48/2023
14,62 € Union poisťovňa, a. s. Obec Šemša
7. Júl 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
47/2023
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
4. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
46/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Šemša
3. Júl 2023
Dodatok č. 1
44/2023
0,00 € REGINA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
3. Júl 2023
Dodatok č. 1
43/2023
0,00 € MAS RUDOHORIE o.z. Obec Šemša
3. Júl 2023
Dodatok k poistnej zmluve
45/2023
9,03 € Union poisťovňa, a. s. Obec Šemša
30. Jún 2023
Darovacia zmluva
42/2023
0,00 € KB house, s.r.o. Obec Šemša
28. Jún 2023
Dohoda č. 23/41/054/1499
41/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Šemša