Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Dohoda č. 23/41/054/1499
41/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Šemša
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
40/2023
100 000,00 € MAS RUDOHORIE o.z. Obec Šemša
20. Jún 2023
Zmluva o dielo
39/2023
38 900,27 € TIRIOS s.r.o. Obec Šemša
9. Jún 2023
Zmluva č. 065/2023 o poskytovaní sociálnej služby
38/2023
0,00 € REGINA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
7. Jún 2023
Zmluva o dielo
37/2023
71 629,24 € LAURET, s.r.o. Obec Šemša
5. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 2/2023
35/2023
0,00 € HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov Obec Šemša
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15/2021
36/2023
0,00 € KONTRAKT JMV s.r.o. Obec Šemša
29. Máj 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
32/2023
40 920,30 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
29. Máj 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
31/2023
28 572,98 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
29. Máj 2023
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
33/2023
40,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku Obec Šemša
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423258 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
30/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Šemša
20. Apríl 2023
Mandátna zmluva č. 8/2023
29/2023
2 100,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Šemša
14. Apríl 2023
Dodatok č. 2
28/2023
0,00 € HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov Obec Šemša
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 01/2023
27/2023
6 950,00 € Ing.arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt SKA Obec Šemša
3. Apríl 2023
Darovacia zmluva
26/2023
200,00 € ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo Obec Šemša
30. Marec 2023
Darovacia zmluva
25/2023
0,00 € Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. Obec Šemša
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o plnom servise a údržbe č. 2019/024
21/2023
0,00 € Next Team s.r.o. Obec Šemša
15. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
22/2023
2,80 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/2023
43 908,89 € MULLDEX s.r.o. Obec Šemša
13. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 060323-1
20/2023
1 500,00 € Project Consult, spol. s r.o. Obec Šemša