Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
68/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Roman Popper
13. Marec 2023
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve zo dňa 14.12.2020
65/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Helena Harhovská
10. Marec 2023
Zmluva o nájme
64/2023
860,00 € Obec Spišské Bystré Renáta Barillová
8. Marec 2023
Zmluva o nájme
63/2023
377,00 € Obec Spišské Bystré Margita Hlavačová
7. Marec 2023
DODATOK K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Dodatok č. 1 ku zmluve č. 9/2018-5
62/2023
10,00 € Obec Spišské Bystré Ing. Jozef Teplický
3. Marec 2023
Zmluva č. 05/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
60/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Ing. Ján Lopuch
3. Marec 2023
Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie (Mandátna zmluva)
61/2023
2 060,00 € eR STAR s.r.o. Obec Spišské Bystré
28. Február 2023
Nájomná zmluva č. 230027
58/2023
53,87 € SUNSOFT plus spol. s r.o. Obec Spišské Bystré
28. Február 2023
DOHODA č. 23/36/054/105 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie"
59/2023
8 501,85 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišské Bystré
22. Február 2023
Kúpna zmluva
57/2023
110 040,00 € Join-s s.r.o. Obec Spišské Bystré
22. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
51/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Katarína Javorská
22. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
52/2023
120,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Spišské Bystré
22. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov 7/2023_2 zo dňa 02.02.2023
53/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré DHZ Spišské Bystré
22. Február 2023
Zmluva č. 02/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
54/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Veronika Frisová
22. Február 2023
Zmluva č. 03/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
55/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Zdenka Bednárová
22. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
56/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Šolonyová Terézia
10. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme zo dňa 28.01.2021
49/2023
7,50 € Obec Spišské Bystré Božena Chmurová
9. Február 2023
Zmluva č. 04/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
48/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré František Pekarčík
8. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravy zo dňa 29.06.2021
47/2023
5,40 € Jedáleň-M.O., s.r.o. Obec Spišské Bystré
7. Február 2023
Zmluva č. 01/2023 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
44/2023
12,00 € Obec Spišské Bystré Anastázia Jakubčová