Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
95/2023
15,00 € Marek Knežník MPTA Obec Spišské Bystré
15. Máj 2023
DODATOK K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Dodatok č. 1 ku zmluve č. 504/2017-5
90/2023
20,00 € Obec Spišské Bystré Magdaléna Hamaliarová
15. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
91/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré
9. Máj 2023
Zmluva č. 323 0931 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
89/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Spišské Bystré
2. Máj 2023
Zmluva č. 07/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
87/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Mária Liptáková
2. Máj 2023
Zmluva č. 08/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
88/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Jana Korenková
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.10.2022
86/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Ing. Ivana Jurčová, Pavol Jurčo
25. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 11/2023_2
85/2023
32,00 € Obec Spišské Bystré Jarmila Kroláková
24. Apríl 2023
Zmluva číslo 2/2023-10 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
82/2023
40,00 € Obec Spišské Bystré Gábor Július
24. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
83/2023
60,00 € Obec Spišské Bystré Gabriela Frisová
24. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 10/2023_2
84/2023
45,00 € Obec Spišské Bystré OBI Slovakia s.r.o.
18. Apríl 2023
Zmluva č. 06/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
80/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Terézia Chmurová
18. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
81/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Pavličko Martin
12. Apríl 2023
DOHODA Číslo: 23/36/054/399 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
79/2023
410,64 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišské Bystré
3. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE č. E335908U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022
78/2023
110 040,00 € Environmentálny fond Obec Spišské Bystré
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
77/2023
1 920,00 € Obec Spišské Bystré Sabir Reshiti
30. Marec 2023
Zmluva č. 03/2023 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
73/2023
15,50 € Obec Spišské Bystré Terézia Budajová
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/21
74/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišské Bystré
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/105
75/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišské Bystré
30. Marec 2023
DODATOK k Zmluve o zriadení vecného bremena
76/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré HIROPRO, spol. s r.o.