Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Darovacia zmluva
134/2023
300,00 € ArMich, s.r.o. Obec Spišské Bystré
9. August 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve č. 2/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
130/2023
3 465,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišské Bystré
9. August 2023
Zmluva č. 816/2023/OPR o poskytnutí dotácie
131/2023
2 700,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Spišské Bystré
9. August 2023
Zmluva číslo 4/2023-10 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
132/2023
20,00 € Obec Spišské Bystré Mária Šoltésová
9. August 2023
Darovacia zmluva č. 1585/2023/N-V
133/2023
284,48 € Nadácia CHEMOSVIT Obec Spišské Bystré
8. August 2023
Zmluva o nájme reklamnej plochy
129/2023
300,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Obec Spišské Bystré
28. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
128/2023
350,00 € Viktória Hozzová Obec Spišské Bystré
24. Júl 2023
Zmluva o dielo
125/2023
34 911,54 € TATRAMETAL PP s.r.o. Obec Spišské Bystré
24. Júl 2023
Kúpna zmluva
126/2023
15 180,00 € MK TRAKTOR s.r.o. Obec Spišské Bystré
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03927
127/2023
1 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Spišské Bystré
21. Júl 2023
Zmluva o dielo
124/2023
23 392,14 € MI-Tatry, s.r.o. Obec Spišské Bystré
19. Júl 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
122/2023
500,00 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Spišské Bystré
19. Júl 2023
Darovacia zmluva
123/2023
200,00 € Hotel Mamut s.r.o. Obec Spišské Bystré
17. Júl 2023
Zmluva o nájme
120/2023
60,00 € Obec Spišské Bystré Peter Stašák
17. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
121/2023
17,40 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Spišské Bystré
14. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
119/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré Obec Spišské Bystré
13. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
118/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Molitorová Zuzana
10. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
115/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Vargová Veronika
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - IROP-Z302091CXP1-91-108
116/2023
49 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Spišské Bystré
10. Júl 2023
DODATOK č. 3 k ZMLUVE č. E3359 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 08.12.2022 a dodatku č. 2 zo dňa 27.03.2023
117/2023
0,00 € Environmentálny fond Obec Spišské Bystré